Årlig markeres Den internasjonale sosialarbeiderdagen på den tredje tirsdagen i mars. I år faller dagen på 16. mars. Internasjonalt markeres dagen av International Federation of Social Workers. I Norge er det FO, VID og OsloMet som arrangerer og markerer dagen. 

LES MER: World Social Work Day

I fjor måtte dagen avlyses på grunn av koronaviruset. I år arrangeres dagen digitalt. Det vil komme mer informasjon om hvor og hvordan du kan følge sosialarbeiderdagen digitalt, på denne siden og i sosiale medier. 

Se hele programmet her.

Det viktigste er at du setter av dagen 16. mars.

Trykk her for påmelding

Sosialt arbeid i en ny virkelighet

Covid-19 pandemien har gjort at hele verden for tiden opplever en av de største krisene i moderne tid. Mennesker rammes i ulik grad og på ulike måter. Ikke minst har pandemien påvirket hvordan vi praktiserer og utdanner til sosialt arbeid. 

På den internasjonale sosialarbeiderdagen vil vi se nærmere på hvordan sosialt arbeid er direkte rammet av Covid-19. Årets tema er derfor «Sosialt arbeid i en ny virkelighet».  Vi vil rette søkelys på hvordan praksisfeltet og utøvere, brukere og studenter har opplevd og fortsatt opplever pandemien.

Sentrale spørsmål som vil bli drøftet er blant annet:

  • Hvordan har sosialt arbeid blitt påvirket av pandemien?
  • Hvilke erfaringer har vi gjort oss, og hva kan vi lære av hverandre?
  • Hvordan har ulike sentrale felt innenfor sosialt arbeid håndtert situasjonen?
  • Hvordan har ulike brukergrupper blitt påvirket av pandemien?
  • Hvilke muligheter og konkrete sosialfaglige eksempler har oppstått som følge av pandemien?

Se hele programmet her eller meld deg på her. Da får du en påminnelse kvelden før med lenke til arrangementet.