Sosialarbeiderdagen 2021 arrangeres av OsloMet, VID og FO. Årets tema er "Sosialt arbeid i en ny virkelighet" fordi Covid-19 pandemien har påvirket hvordan vi praktiserer og utdanner til sosialt arbeid. 

På det arrangementet vil vi se nærmere på hvordan sosialt arbeid har utviklet seg og tilpasset seg den nye virkeligheten vi alle lever i. I 

I tillegg skal sosialarbeiderprisen 2021 deles ut.

Arrangementet begynner kl. 09.00 og vil strømmes digitalt.

Program

Åpning
Hanne Glemmestad er profesjonsrådsleder for sosionomene i FO åpner arrangementet.

Velkommen
Mimmi Kvisvik
, forbundsleder i FO
Anne Britt Djuve, instituttleder for sosialfag på OsloMet
Elisabeth Brodtkorb, dekan ved Fakultet for sosialfag ved VID

Sosialfaglige blikk fra arbeidsplassene
Gamingkontakten 
jobber med barn og unge som isolerer seg gjennom gaming. Gjennom digital en-til-en-oppfølging bidrar Gamingkontakten til å motvirke sosial tilbaketrekning og skaper trygge arenaer for utvikling og økt mental helse hos sårbare unge gamere.

Solbakken bofelleskap og avlastningsbolig har heldøgnsomsorg for beboere med ulike kognitive utfordringer. De tilbyr også tjenester til uteboende brukere som har ulike hjelpebehov. Avlastningen bistår barn med varierende diagnoser og behov. Solbakken har kontinuerlig faglig fokus for å gi tjenestemottakerne best mulig hverdag. De vil dele sine erfaringer fra når hverdagen ble snudd på hodet, både for ansatte og for deres beboere.

NAV Nordstrand sosialtjeneste måtte i løpet av kort tid, i likhet med mange andre NAV-kontor, tilpasse arbeidet sitt til en ny virkelighet som følge av pandemien. Det har både gitt utfordringer, men også bidratt til nye måter å arbeide på som har kommet brukerne til gode. NAV Nordstrand vil dele sine erfaringer med hvordan det har vært, og fortsatt er, å jobbe godt sosialfaglig under helt nye forhold.

Helsenteret for papirløse drives av Krikens bymisjon og Røde Kors. Helsenteret tilbyr gratis helsehjelp til personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Helsesenteret gir helseinformasjon til papirløse, bidrar til at de får helsehjelp i det ordinære helsevesenet og dokumenterer papirløses helsesituasjon. Helsenteret skal fortelle om hvilke utfordringer og muligheter de møter i arbeid med papirløse i pandemien.

Samtale og debatt om sosialt arbeid og om utfordringene vi har hatt i forbindelse med pandemien
Anne Lise Christensen, pasientombud
Mari Trommald, direktør for Bufdir
​​​​​​Hans Christian Holte, Nav-direktør
Samtalen leder av Hanne Glemmestad

Kritisk sosialt arbeid - i krisetid
Kenneth Arctander er sosialarbeider og leder RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Han forteller hvor viktig sosialt arbeid er for hans medlemmer og andre som trenger bistand når landet stenger ned.

Perspektiver fra brukerorganisasjonene

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)
Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet. De jobber også for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn. 

WayBack
WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for at tidligere straffedømte integreres i samfunn og arbeidsliv. Wayback er et fellesskap av mennesker hvor mange har vært gjennom det samme, og dermed kan de bedre enn de fleste forstå hvordan den innsatte og løslatte har det, og hva som skal til for å klare seg.

Fremtidens sosialarbeidere
FO-Studentene organiserer fremtidens sosialarbeidere. De runder av sosialarbeiderdagen ved å fortelle om hvordan det er å utdanne seg til å bli sosialarbeider under en pandemi og hvordan faget utvikler seg i fremtiden.

Utdeling av sosialarbeiderprisen
Årets sosialarbeider holder foredrag

 

Arrangementet avsluttes kl. 13.00

 

Påmelding

Arrangementet er åpent for alle og du trenger ikke være påmeldt for å delta. Ønsker du å få tilsendt lenke til arrangementet og en påminnelse kvelden før kan du fylle ut påmeldingsskjemaet under.

Vell møtt!

Meld deg på her