Sosialarbeiderdagen 2021

Sosialarbeiderdagen 2021 arrangeres av OsloMet, VID og FO. Årets tema er "Sosialt arbeid i en ny virkelighet" fordi Covid-19 pandemien har påvirket hvordan vi praktiserer og utdanner til sosialt arbeid. 

På det arrangementet vil vi se nærmere på hvordan sosialt arbeid har utviklet seg og tilpasset seg den nye virkeligheten vi alle lever i.

Arrangementet begynner kl. 09.00 og vil strømmes digitalt.

Under ser du det foreløpige programmet. Programmet oppdateres etterhvert som innledere og talere blir bekreftet.

Program

Musikalt innslag
Isa Karoline Bakke
åpner arrangementet med et musikalsk innslag. Hun er utdannet sanger og skuespiller, og studererer sosialt arbeid på OsloMet. Med seg har hun Sverre Undheim, pianist og organist fra NLA Høgskolen med base i Oslo.

Åpning
Hanne Glemmestad er profesjonsrådsleder for sosionomene i FO og åpner arrangementet.

Velkommen
Mimmi Kvisvik
, forbundsleder i FO
Anne Britt Djuve, instituttleder for sosialfag på OsloMet
Elisabeth Brodtkorb, dekan ved Fakultet for sosialfag ved VID

Utdeling av sosialarbeiderprisen
Årets sosialarbeider holder foredrag

Kritisk sosialt arbeid - i krisetid
Kenneth Arctander er sosialarbeider og leder RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Han forteller hvor viktig sosialt arbeid er for hans medlemmer og andre som trenger bistand når landet stenger ned.

Gamingkontakten
Gamingkontakten jobber med barn og unge som isolerer seg gjennom gaming. Gjennom digital en-til-en-oppfølging bidrar Gamingkontakten til å motvirke sosial tilbaketrekning og skaper trygge arenaer for utvikling og økt mental helse hos sårbare unge gamere.

Samtale om sosialt arbeid
Anne Lise Christensen, pasientombud
Mari Trommald, direktør for Bufdir
​​​​​​Hans Christian Holde, Nav-direktør

Perspektiver fra brukerorganisasjonene

Innlegg fra FFO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, med sine 84 medlemsorganisasjoner, er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. 

Innlegg fra LFB
Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet. De jobber også for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn. 

Innlegg fra WayBack
WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for at tidligere straffedømte integreres i samfunn og arbeidsliv. Wayback er et fellesskap av mennesker hvor mange har vært gjennom det samme, og dermed kan de bedre enn de fleste forstå hvordan den innsatte og løslatte har det, og hva som skal til for å klare seg.

Fremtidens sosialarbeidere
FO-Studentene organiserer fremtidens sosialarbeidere. De runder av sosialarbeiderdagen ved å fortelle om hvordan det er å utdanne seg til å bli sosialarbeider under en pandemi og hvordan faget utvikler seg i fremtiden.

Arrangementet avsluttes kl. 13.00

 

Påmelding

Arrangementet er åpent for alle og du trenger ikke være påmeldt for å delta. Ønsker du å få tilsendt lenke til arrangementet og en påminnelse kvelden før kan du fylle ut påmeldingsskjemaet under.

Vell møtt!

Meld deg på her