Medlemmer: 
Eva Tømmerholt             B
Peshawa Golani              S
Mai-Liss Johannessen V

Varamedlemmer:
Elisabeth Støm               B
Lise Bjerkholt Paulsen  V