Medlemmer: 

Bjarne Gilje - Leder     S

Elisabeth Strøm           B

Mai-Liss Johannessen V


Lise Bjerkholt Paulsen  V(vara)

Eva Tømmerholt          B(vara)