Et utvalg i hver av de gamle fylkene som Viken består av.

Østfold:
Anita Toverød                                               S leder
Lillian Munkeboe                                         V
Marita Katharina Wilhelmsen Andersen B

Akershus:  
Sanam Cecilie Henriksen Rognes            B leder

Anette Wagle                                                S
Roger Birkelund                                           V 
Marianne Aasheim
Rørhus                        V

Nadine Jambo                                              S
Tora-Lise Juul                                              B

Buskerud:   
Torhild Lien                                                   V leder

Siv Iren Hansen                                            S
Nina Midtskogen Myhr                                S
Espen Havig Solnørdal                                S
Anne Grethe Klunderud                               V
Mari Nordrum                                               B