Et utvalg i hver av de gamle fylkene som Viken består av.

Østfold:
Anita Toverød                                              S leder
Lillian Munkeboe                                         V
Marita Katharina Wilhelmsen Andersen      B

Akershus:  
Sanam Cecilie Henriksen Rognes              B leder

Anette Wagle                                               S
Roger Birkelund                                           V 
Janne Brekko Teigen                                   V

Siw Lynne                                                    S
Tora-Lise Juul                                              B

Buskerud:   
Torhild Lien                                                   V leder

Siv Iren Hansen                                            S
Nina Midtskogen Myhr                                  S
Espen Havig Solnørdal                                 S
Anne Grethe Klunderud                                V
Mari Nordrum                                                B