Styret i FO Viken
Styret i FO Viken

Leder:                      Ingunn Strand Johansen     V  
1. Nestleder:           David Forsell                        S  (ansvar for økonomi)
2. Nestleder:           Gry Elizabeth Juvelid           V  (ansvar for fag/profesjon)

Avdelingssekretærer: 

                                      Anne Marit Svenneby          S  
                                      Marit Frette Opsahl              V 
                                      Odd Ravn                             V 

                                     Morten Olsen                        V (60%)

 Styremedlemmer:  
                                   Sanam Cecilie Henriksen    B - Virke profesjonsfaglig ansvarlig BVP
                                   Ellen Anne Marit Utsi           S - Stat 
                                   Harald Baardseth                 B - Spekter
                                   Trine Raknes                        B - KS 
                                   Torhild Lien                           V - KS   profesjonsfaglig ansvarlig  VPL 
                                   Herdem Trønnes                 V -KS
                                   Anita Toverød                      S - KS    profesjonsfaglig ansvarlig Sos
                                   Ragnhild Fossås Pahle       B - Stat 
Varamedlemmer: 

                                 Sidsel H. Amdam              B-KS
                                 Carlotte Drøbak                V- KS
                                  Ole-Tommy Meland         S- KS