Styret 2020 - 2022

Leder                          Ingunn Strand Johansen   (V) AU
1. Nestleder              David Forsell                        (S) AU Økonomiansv.
2. Nestleder              Gry Elisabeth Juvelid          (V) AU Profesjonsansv.
Fylkessekretærer     Anne Marit Svenneby         (S) AU
                                    Odd Ravn                              (V)
                                    Bjarne Gilje                           (S)
Profesjonsfaglig ansvarlige
Barnevernpedagog
  Sanam Cecilie Henriksen  (B) – Virke
Sosionom                 Anita Toverød                       (S) – KS Landsstyrerep.
Vernepleier               Torhild Lien                           (V) – KS
Styremedlemmer     Ellen Anne Marit Utsi          (S) – Stat
                                    Marit Frette Opsahl             (V) – KS
                                    Harald Baardseth                (B) – Spekter
                                    Trine Raknes                        (B) – KS
                                    Morten Olsen                       (V) – KS
                                    Ragnhild Fossås Pahle      (B) -Stat
 FO-studentene        Juliane Amalie Antonsen
                                    Svanhild Skafløtten Smeland
Varamedlemmer      Sidsel Amdam                     (B)
                                    Lena Buholt                         (B)
                                    Marie Lundblad                   (S)
                                    Charlotte Drøbak                 (V)
                                    Ole Tommy Meland             (S)
                                    Gondola Guttormsen          (V)
                                    Herdem Trønnes                  (V)