De har ansvar for den daglige driften av FO-Studentene, iverksetter årsmøtets vedtak, representerer FO-Studentene utad og opprettholder kontinuerlig dialog med lokallagene. SST består av leder, nestleder og én representant for hver av de fire utdanningene. 

Sigrid Lundervold Nesheim

Leder av FO-Studentene

954 96 263 | leder@fostudentene.no

 

Silje Tunge Nesvik

Nestleder av FO-Studentene

nestleder@fostudentene.no

 

Elina Mariela Nesheim

Vernepleierrepresentant

vernepleier@fostudentene.no

 

Vera Louise Olsen

Barnevernspedagogrepresentant

barnevernspedagog@fostudentene.no

 

Aurora Milvang

Velferdsviterrepresentant

velferdsviter@fostudentene.no

 

Sosionomrepresentant

Vi mangler for øyeblikket en til å fylle dette vervet. 

Interessert? Send en e-post til post@fostudentene.no