sentralstyret 2020

Sentralstyret (SST) er FO-Studentenes utøvende og høyeste organ mellom landstingsmøtene. De har ansvar for den daglige driften av FO-Studentene, iverksetter landstingets vedtak, representerer FO-Studentene utad og opprettholder kontinuerlig dialog med lokallagene. SST består av leder, nestleder og én representant for hver av de fire utdanningene.

portrett iris

Iris Jansdottir Nordberg

Leder av FO-Studentene

45484210 - leder@fostudentene.no

 

portrett emilie

Emilie Engan Bjørbu

Nestleder av FO-Studentene

nestleder@fostudentene.no

 

portrett sigrid

Sigrid Nesheim

Sosionomrepresentant

sosionom@fostudentene.no

 

portrett johannes

Johannes M. Knudsen

Vernepleierrepresentant

vernepleier@fostudentene.no

 

Barnevernspedagogrepresentant

Vi har for øyeblikket ingen i dette vervet. Ta kontakt om du er interessert!

 

Velferdsviterrepresentant

Vi har for øyeblikket ingen i dette vervet. Ta kontakt om du er interessert!