De har ansvar for den daglige driften av FO-Studentene, iverksetter årsmøtets vedtak, representerer FO-Studentene utad og opprettholder kontinuerlig dialog med lokallagene. SST består av leder, nestleder og én representant for hver av de fire utdanningene. 

Sigrid Lundervold Nesheim

Leder av FO-Studentene

954 96 263 | leder@fostudentene.no

 

Emily Marie Nueva 

Nestleder av FO-Studentene

nestleder@fostudentene.no

 

Johanna Elisabeth Fevang

Vernepleierrepresentant

vernepleier@fostudentene.no

 

Patricia Eriksen

Barnevernspedagogrepresentant

barnevernspedagog@fostudentene.no

 

Annette L'orange Ekstrøm

Velferdsviterrepresentant 

velferdsviter@fostudentene.no

 

Maren Vieth Mildestvedt 

Sosionomrepresentant

sosionom@fostudentene.no