De har ansvar for den daglige driften av FO-Studentene, iverksetter årsmøtets vedtak, representerer FO-Studentene utad og opprettholder kontinuerlig dialog med lokallagene. SST består av leder, nestleder og én representant for hver av de fire utdanningene. 

Maren Vieth Mildestvedt

Leder av FO-Studentene

451 37 097 | leder@fostudentene.no

 

Arez Sharif

Nestleder av FO-Studentene

nestleder@fostudentene.no

 

Lars Esborg

Vernepleierrepresentant

vernepleier@fostudentene.no

 

Oda Gravdal Ulriksen

Barnevernspedagogrepresentant

barnevernspedagog@fostudentene.no

 

Desiree Nylende

Velferdsviterrepresentant 

velferdsviter@fostudentene.no

 

Milica Milošević 

Sosionomrepresentant

sosionom@fostudentene.no