Morten, Solveig, Fatema, Desiree, Johanna Foran: Oda, Andrea AlexandraDe har ansvar for den daglige driften av FO-Studentene, iverksetter årsmøtets vedtak, representerer FO-Studentene utad og opprettholder kontinuerlig dialog med lokallagene. SST består av leder, nestleder, kommunikasjonsansvarlig og én representant for hver av de fire utdanningene. 

Oda Gravdal Ulriksen

Leder av FO-Studentene

482 05 422 | leder@fostudentene.no

 

Morten Gloppestad von Krogh

Nestleder av FO-Studentene

nestleder@fostudentene.no

 

Andrea Alexandra Risholt

Kommunikasjonsansvarlig

info@fostudentene.no

 

Johanna Elisabeth Fevang

Vernepleierrepresentant

vernepleier@fostudentene.no

 

Fatema Al-Musawi

Barnevernspedagogrepresentant

barnevernspedagog@fostudentene.no

 

Desiree Nylende

Velferdsviterrepresentant 

velferdsviter@fostudentene.no

 

Solveig Jærnes

Sosionomrepresentant

sosionom@fostudentene.no