Høringene omhandler ofte lover, forskrifter, retningslinjer eller veiledere, og gir offentlig forvaltning mulighet til å innhente ulike synspunkter og opplysninger av betydning for behandling av og vedtak i en sak. 


Hvordan jobber FO med høringer? 


Hver høring blir vurdert på om den treffer FOs politikk- og interesseområder, og om den kan få betydning for medlemmer og deres arbeidshverdag. Det vektlegges å dekke et bredt spekter av temaer i høringsarbeidet, og at også særinteresser FO blir hørt. Noen særlige sentrale høringer sendes til relevante organisasjonsledd i FO, for å få innspill og synspunkter på hva FO skal mene. Det gir bedre beslutningsgrunnlag og godt forankrede standpunkter. 

En del høringer avvises også hvert år på grunn av manglende relevans eller manglende kapasitet. Noen høringer blir besvart gjennom FOs hovedorganisasjon LO.  

Høringsfrister blir gjerne tilpasset omfang av tiltaket og hvor viktig det er, og skal normalt være på tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Blir høringsfristen kort, gjør det forankringen av høringsarbeidet i FO vanskelig.
 

Alle FOs ferdige høringsuttalelser er tilgjengelige her.