FORNØYD: Til tross for noen utfordrende tema, er FO fornøyde med lønnsoppgjøret i KA.
FORNØYD: Til tross for noen utfordrende tema, er FO fornøyde med lønnsoppgjøret i KA.

Partene i Hovedoppgjøret i KA-sektoren kom til enighet lørdag morgen den 29. oktober etter å ha forhandlet siden fredag morgen den 28. oktober.

– Det var flere utfordrende temaer som gjorde det nødvendig å bruke til sammen fire forhandlingsdager, sier Hanne Glemmestad.

Etter 2020-oppgjøret ble det også nedsatt et partssammensatt utvalg for å se på harmonisering av lønnssystemene. 

– Dette har vært et viktig tema i årets forhandlinger, understreker hun.   

Gjennom forhandlingene ble det klart at det er et omfattende arbeid som gjenstår for å få til et helhetlig lønnssystem for alle ansatte i kirken. Partene er derfor blitt enige om å nedsette et nytt utvalg som skal fortsette å jobbe med dette frem mot tariffoppgjøret i 2024. 

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Tilleggslønn avgjøres i nemd

Under 2020-oppgjøret ble det etter enighet nedsatt en gruppe, bestående av representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden, for å se på løsninger for tilleggslønn. Partene ble heller ikke enige om en løsning for dette i 2022. Spørsmålet om tilleggslønn avgjøres derfor i nemd. 

Lønnsresultat

Ansatte i kirkelige fellesråd får et generelt tillegg fra 12 000 til 34 000 gjeldende fra 01. mai 2022. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet. Til ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn gis et lønnstillegg på 2,6 % pr. 1.5.2022. 

SE DEN NYE GARANTILØNNEN:  Ny minstelønnstabell (PDF, 185KB)

I årets oppgjør er det satt av en pott på 1,0 % til lokale forhandlinger i de kirkelige fellesrådene. Virkningstidspunkt blir 01.07.2022. De lokale forhandlingene må være sluttført innen 31.12.2022.

– Dette vil kreve rask handling både fra oss og våre tillitsvalgte, avslutter Glemmestad.

Resultatet går nå til uravsteming.
Du kan lese uravstemningsdokumentet her. (PDF, 198KB)

Organisasjonsavtalen er ferdig forhandlet

Tirsdag den 1. november var det også forhandlinger om den såkalte organisasjonsavtalen i KA. Denne tariffavtalen gjelder for FOs medlemmer som jobber i virksomheter som ikke er direkte knyttet til den norske kirke, men er medlemsvirksomhet i arbeidsgiverorganisasjonen KA.

Resultatet etter lønnsoppgjøret ble en økning av lønnsrammen på 3,84 prosent, dette er det samme resultatet som i kirkeoppgjøret og offentlig sektor. Av lønnsrammen er 1,0 prosent satt av til lokale forhandlinger, som skal gjennomføres før nyttår.

Resultatet går nå til uravstemning.
Du kan lese uravstemningsdokumentet her. (PDF, 209KB)