Fornøyd
FORNØYD: Marit Selfors Isaksen er fornøyd med resultatet fra årets forhandlinger

Disse forhandlingene gjelder for deg som jobber innenfor Spekter helse. Her ser du sakene som gjelder ansatte i andre Spekter-virksomheter.

Onsdag klokka 10 startet LO Stat A2-forhandlingene med Spekter. Lønnsoppgjøret for Spekter helse-oppgjøret gjelder ansatte i sykehusene. Før kl. 20.00 ble partene enige om lønnstillegget i årets mellomoppgjør.

– Vi skal kjempe for medlemmene våre i helseforetakene. Vi har et klart krav om at de skal få økt kjøpekraft i år, sa Marit Selfors Isaksen før forhandlingene begynte.

Hun representerer FO i forhandlingsutvalget til LO Stat, og er fornøyd med resultatet. FOs hovedkrav om økt kjøpekraft blir ivaretatt gjennom generelle tillegg og heving av minstelønnssatsene i tariffavtalene.

– Medlemmene våre får mellom 26 000 og 31 000 ekstra i år. Det skal vi være fornøyde med. I tillegg har vi sørget for at ansatte i stillingsgruppe 5 med ti års ansiennitet får minst 650 000 kroner i året, fra og med nyttår, sier Isaksen.

I forhandlingene la også FO vekt på at medlemmene skulle ha uttelling for kompetanse og ansvar. 

Her er den nye lønna

Arbeidstakere i stillingsgruppe 1 - 3 gis et tillegg på kr. 23 000. FOs medlemmer befinner seg i gruppe 4 og 5 som begge får et generelt tillegg på 5 prosent, med forskjellig virkningstidspunkt.

Forhandlet

Ansatte i stillingsgruppe 4, hvor størsteparten av FOs medlemmer befinner seg, får et tillegg på 5 prosent med virkning fra 01. mai 2023, mens ansatte i gruppe 5 får tillegget med virkning fra og med 01. juli 2023. Direkteplasserte FO-medlemmer får også et tillegg på 5 prosent fra 1. juli.

Ny minstelønnstabell for FOs stillingsgrupper
0 år4 år6 år8 år10 år
Gruppe 4kr. 463 000kr. 479 000kr. 481 000kr. 505 000kr. 565 000
Gruppe 5kr. 516 000kr. 539 000kr. 550 000kr. 577 000kr. 633 000

Med virkning fra 1. januar 2024 økes minstelønnen for arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med minst 10 års ansiennitet til kr. 650 000.

LES AVTALENE:
Område 10: Protokoll fra A2-forhandlingene 2023 (Område 10) (PDF, 138KB)
Område 13: Protokoll fra A2-forhandlingene 2023 (Område 13) (PDF, 119KB)

– Dette er et godt resultat, og i tråd med resultatet fra frontfaget, sier Isaksen.

Hun understreker at de gode tilleggene kommer som et resultat av at flere velger å være organisert i en fagforening.

Bli medlem av FO 

Når vi står flere sammen, får vi flere gjennomslag i forhandlingene. Trykk her for å bli med i fellesskapet.

Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter

I forhandlingene med Spekter deltar Marit Selfors Isaksen som FOs representant i forhandlingsdelegasjonen til LO Stat. Ved å stå sammen med andre forbund i LO får FO større tyngde i forhandlingene og flere gjennomslag.

LES MER: Slik foregår lønnsforhandlingene med Spekter
HOLD DEG OPPDATERT: Alt om lønnsoppgjøret i 2023

Tariffområdet Spekter er delt inn 13 områder. FO har medlemmer i områdene 4, 10, 11, 12 og 13, og i arbeidsplasser utenfor område-plassering.

Spekter-forhandlingene foregår i fem faser

Først forhandler partene om A-delen, som gjelder generelle lønnstillegg for virksomheter som ikke er helseforetak. Deretter følger A1-forhandlingene om sosiale bestemmelser i helseforetakene og A2-forhandlingene som omhandler lønnstillegg og foreling av lønnrammen.

I tillegg gjennomføres det B-delsforhandlinger, som er lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass, som igjen skal til endelig godkjenning hos de sentrale forhandlingspartene.

Har du spørsmål om årets mellomoppgjør? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.