Marit Selfors Isaksen
KLAR: Marit Selfors Isaksen er klar for A2-forhandlinger med Spekter

Disse forhandlingene gjelder for deg som jobber innenfor Spekter helse. Her kan du lese mer om oppgjøret som gjelder ansatte i andre virksomheter som er medlem i Spekter.

I dag klokka 10 startet A2-forhandlingene for ansatte i Spekter helse. Spekter helse gjelder område 10, helseforetak med sykehusdrift og område 13, sykehus med driftsavtale.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør og det er dermed kun de økonomiske tilleggene som er gjenstand for forhandling og ikke større tekstlige endringer i tariffavtalen. FO har kommet med sine krav og innspill til felles krav som ble overlevert ved forhandlingsstart klokka 10 i dag. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. 

Krevende oppgjør, men kjemper for økt kjøpekraft

Oppgjørene i offentlig sektor kom i mål tidligere i vår med gode resultater som ga medlemmene økt kjøpekraft. Resultatene i offentlig sektor er i tråd med forutsetningene frontfaget har lagt til grunn.

I Spekter helse har man den samme prisveksten man må forholde seg til, som er ansått til 4,9 prosent for 2023. Innenfor Spekter helse har LO-forbundene også et overheng på 2,2 prosent, dette betyr at deler av lønnsveksten som ble avtalt i fjor først får virkning i år.

SE OGSÅ: Hva er frontfaget, og hva betyr det for meg som sosialarbeider?
LES MER: Hva betyr overheng, glidning og lønnsramme?

Med dette som utgangspunkt er FOs forhandlingsleder, Marit Selfors Isaksen, tydelig på hva som er målet: 

– Vi skal kjempe for medlemmene våre i helseforetakene. Vi har et klart krav om at de skal få økt kjøpekraft i år, sier Isaksen, som representerer FO i forhandlingsutvalget til LO Stat.

I årets mellomoppgjør kjemper FO og LO for:

  • Økt kjøpekraft
  • Likelønn
  • Tiltak mot lavlønn

Hovedkravet om økt kjøpekraft for medlemmene blir ivaretatt gjennom generelle tillegg og heving av lønnssatsene i tariffavtalene. I forhandlingene vil FO også legge vekt på at medlemmene skal ha uttelling for kompetanse og ansvar. 

Slik foregår Spekter-forhandlingene

I Spekter-forhandlingene deltar FO som en del av forhandlingsutvalget til LO Stat. Forhandlingene foregår i flere etapper. LO stat og Spekter forhandler først om A-delen, altså de sentrale tilleggene i tråd med frontfaget som gjøres gjeldende for øvrige virksomheter i Spekter.

HOLD DEG OPPDATERT: Alt om lønnsoppgjøret i 2023
LES MER: Slik foregår lønnsforhandlingene med Spekter

I A-delen fastsettes også frister for de videre forhandlingene, herunder lokale B-delsforhandlinger for øvrige virksomheter og A2-forhandlingene som er en egen forhandling som gjelder kun for Spekter helse. 

Har du andre spørsmål om årets mellomoppgjør? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.