FORHANDLING: Helga Melsom og forbundsleder Marianne Solberg forhandler på vegne av FO i LO Kommune.
FORHANDLING: Helga Melsom og FO-leder Marianne Solberg forhandler som en del av LO Kommune.

Forhandlingene gjelder deg som jobber i en kommune eller fylkeskommune. Oslo kommune er et eget tariffområde. Les mer om forhandlingene i Oslo her.

Siden 20. november har FO deltatt i hovedavtaleforhandlinger med KS, som en del av LO Kommune. Torsdag 7. desember ble partene enige.

– Det er all hovedsak en videreføring av et verktøy som er godt. Vi må legge til rette for av våre folk skal kunne løse oppgavene i en tid der presset på de tillitsvalgte øker. Vi har blitt enige om et sentralt partsarbeid som skal jobbe med digitalisering, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

FAGFORBUNDET.NONy hovedavtale for kommunene er i havn

I inneværende avtaleperiode har partene samarbeidet om å oppdatere hovedavtaleveilederen og utarbeide ny felles digital opplæring. I det fremtidige partsarbeidet skal man blant annet vurdere om det er behov for endringer i dagens hovedavtale, og her blir særlig en gjennomgang av tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår viktig for arbeidstakersiden.

– Det er viktig at dette partsarbeidet får en grundig diskusjon av behovet for utvikling av rettigheter og rammevilkår for våre tillitsvalgte, sier FO-leder Marianne Solberg, som deltok i LO Kommunes forhandlingsutvalg.

En hovedavtale er en overordnet avtale som regulerer grunnleggende spørsmål, som samarbeidsforhold mellom partene, informasjonsutveksling og forhandlinger. Den må ikke forveksles med hovedtariffavtalen i KS som regulerer lønns- og arbeidsvilkårene for kommunalt ansatte.

LES MER: Hva er en hovedavtale?

I år er det kun gjennomført små justeringer i teksten fra den eksisterende avtalen.

Endringer i Hovedavtalen med KS:

  • Det er lagt til en presisering om at den jevnlige oppfølgingen og opplæringen av ledere og tillitsvalgte skal gjennomføres på alle nivåer, altså ikke kun på sentralt nivå i kommunen.
  • Det er gjort en mindre justering for å understreke at lokale parter må drøfte tillitsvalgtordningen før de eventuelt havner på minimumstildeling av frikjøp som en tvisteløsning.

Ellers er protokolltekstene fra forrige avtaleperiode videreført, herunder henvisningen til at oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven skal skje i samarbeid med de ansattes representanter.

SE PROTOKOLLEN: Protokoll - Hovedavtaleforhandlinger (KS) (2024-2025) (PDF, 178KB)

Har du spørsmål om forhandlingene? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.