KS er det største og viktigste tariffområdet for FO med om lag 14 000 medlemmer.

På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. Nederst på siden finner de viktigste nyhetene om tariffoppgjøret i kommunal sektor. Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

Oppdaterte lønnstabeller finner du her.


Hovedavtalen KS 2020 - 2021

Last ned (pdf)  (636KB)

Veileder for hovedavtalen

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget et hefte som en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås.

Les veilederen her: Last ned (pdf) (819KB)


Hovedtariffavtalen KS 2020 - 2022

Regulerer blant annet lønn/godtgjøringer, lokale forhandlinger og arbeidstid innenfor kommunesektoren.
Last ned (pdf) (551KB)


Sentrale generelle særavtaler (SGS) 


SGS-1001
Reiseregulativet
Varighet 1.1.2021 - 31.12.2022
Last ned (pdf) (57KB)


SGS-1002
Arbeidstøy og musikkinstrumenter
Varighet 1.1.2021 - 31.12.2024
Last ned (pdf) (68KB)


SGS-1010
Følge av pasient/klient/elev
Varighet 1.1.2021 – 31.12.2022
Last ned (pdf) (164KB)


SGS-1020
OU-midler
Varighet 01.01.2021 - 31.12.2022
Last ned (pdf) (169KB)


SGS 1030
Avlastere
Varighet 1.1.2021 – 31.12.2021
Last ned (pdf) (220KB)


SGS 2020
Pensjonsordninger
Varighet 16.9.2020 – 31.12.2021
Last ned (pdf) (296KB)Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) 


SFS-2201 
Barnehager, SFO, skole og familiebarnehage
Varighet 1.1.2020 – 31.12.2021
Last ned (pdf) (493KB)


SFS-2208 
PPT - Supervisjon
Varighet 01.01.2021- 31.12.2022
Last ned (pdf) (118KB)


SFS 2213
Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring
Varighet 1.1.2020 – 31.12.2021
Last ned (pdf) (914KB)


SFS-2301
Helsetjenesten
Varighet 01.01.2021 - 31.12.2022
Last ned (pdf) (193KB)


Samledokument med særavtaler
Last ned (pdf) (361KB)


Pensjon 2018

Pensjonsavtale
Last ned (pdf) (85KB)

Uravstemningsdokument ny pensjon
Last ned (pdf) (9MB)

FOs anbefaling KS
Last ned (pdf) (40KB)