KS er det største og viktigste tariffområdet for FO med over 16 000 medlemmer. Jobber du i Oslo kommune, er du omfattet av et eget tariffområde.

På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. Nederst på siden finner de viktigste nyhetene om tariffoppgjøret i kommunal sektor. Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller avdelingen din.

Oppdaterte lønnstabeller finner du her.

Bla nedover for å se aktuelle saker.


Hovedavtalen KS 01.01.2024 - 21.12.2025

Last ned (pdf) (10MB)

Veileder for hovedavtalen

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget et hefte som en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås.

Les veilederen her: Last ned (pdf) (7MB)


Hovedtariffavtalen KS 2022 - 2024

Regulerer blant annet lønn/godtgjøringer, lokale forhandlinger og arbeidstid innenfor kommunesektoren. Last ned (pdf) (2MB)


Sentrale generelle særavtaler (SGS) 


SGS 1001
Reiseregulativet
Varighet 01.01.2023 - 31.12.2024 Last ned (pdf) (355KB)


SGS 1002
Arbeidstøy og musikkinstrumenter
Varighet 01.01.2021 - 31.12.2024 Last ned (pdf) (68KB)


SGS 1010
Følge av pasient/klient/elev
Varighet 01.01.2023 – 31.12.2024 Last ned (pdf) (203KB)


SGS 1020
OU-midler
Varighet 01.01.2023 - 31.12.2024 Last ned (pdf) (358KB)


SGS 1030
Avlastere
Varighet 01.01.2023 – 31.12.2024 Last ned (pdf) (102KB)


SGS 2020
Pensjonsordninger
Varighet 01.01.2024 - 31.12.2025 Last ned (pdf) (613KB)Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) 


SFS 2201 
Barnehager, SFO, skole og familiebarnehage
Varighet 01.01.2024 - 31.12.2025 Last ned (pdf) (145KB)
Protokoll Last ned (pdf) (99KB)
Veileder til SFS 2201 Last ned (pdf)  (315KB)


SFS 2208 
PPT - Supervisjon
Varighet 01.01.2023- 31.12.2024 Last ned (pdf) (336KB)


SFS 2213
Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring
Varighet 01.01.2022 – 31.12.2023 Last ned (pdf) (318KB)


SFS 2301
Helsetjenesten
Varighet 01.01.2021 - 31.12.2022

NB! Forhandlinger ikke sluttført. Gammel avtale gjelder på ettervirkning inntil videre.
Last ned (pdf) (193KB)

 


Samledokument med særavtaler Last ned (pdf) (368KB)


Pensjon 2018

Pensjonsavtale
Last ned (pdf) (85KB)

Uravstemningsdokument ny pensjon
Last ned (pdf) (9MB)

FOs anbefaling KS
Last ned (pdf) (40KB)
 

Aktuelle saker om KS-området: