Hovedavtalen

Hovedavtalen med underliggende avtaler for Oslo kommune (Dok 24)
Regulerer forholdet mellom partene mm.
Last ned (pdf) (228KB)

Hovedtariffavtale

Hovedtariffavtale for Oslo kommune 2016 - 2018 (Dok 25)
Regulerer lønns- og arbeidsforholdene i Oslo kommune

Dokument 25
Last ned (pdf) (9MB)


Pensjon 2018
 

Pensjonsavtale
Last ned (pdf) (85KB)

Uravstemningsdokument ny pensjon
Last ned (pdf) (9MB)

FOs andbefaling Oslo kommune
Last ned (pdf) (27KB)