Studentstyret: FO-Studentene valgt på årsmøtet i 2019
Studentstyret: FO-Studentene valgt på årsmøtet i 2019, f.v: Johannes Menzel Knudsen, Vera Louise Olsen, Iris Jansdóttir Nordberg, Emilie Engan Bjørbu, Sigrid Lundervold Nesheim.

FO-Studentenes årsmøte går nå av stabelen, og vil vare gjennom helgen. Her deltar rundt 30 studentmedlemmer fra hele landet. Representanter fra Alta i nord til Grimstad i sør vil på årsmøtet sette handlingsplan for det kommende året, diskutere strategiplan, og gjennomføre valg av nytt studentstyre.

LES OM SIST ÅRSMØTE: Spennende debatt om strategiplan.

I dag består Studentstyret i FO av Iris Jansdóttir Nordberg (leder), Emilie Engan Bjørbu (nestleder), Sigrid Lundervold Nesheim (representant for sosinomene), Vera Louise Olsen ( representant for barnevernspedagogene) og Johannes Menzel Knudsen (representant for vernepleierne). Iris og Emilie stiller ikke til gjenvalg, så i løpet av helgens årsmøte vil FO-Studentene få både ny leder og nestleder.
 

Fint besøk

Mimmi Kvisvik

Tradisjonen tro åpnes FO-Studentenes årsmøte med besøk fra FOs ledelse, og i år er det ingen ringere enn Forbundsleder Mimmi Kvisvik som ønsket studentene velkommen til årsmøtet.

— 80 % av FOs studentmedlemmer fortsetter medlemskapet sitt i FO etter endt studietid. Derfor er økt rekruttering av studentmedlemmer det aller viktigste vi kan gjøre for å nå Landsstyrevedtaket om å øke medlemsmassen med 4000 i inneværende periode. FO ønsker å gå inn i organisasjonsstrategien sammen med FO-Studentene, for å sikre dette måltallet, sa Mimmi Kvisvik i sitt åpningsinnlegg.

I løpet av dagen i dag vil årsmøtet gå gjennom orienteringer og budsjett. I morgen er det dags for gjennomgang av vedtekter, handlingsplan og strategiplan. Avslutningsvis vil det på søndag gjennomføres valg av nytt styre.

Klima og miljø på dagsorden


Landstyret i FO hadde FOs klima- og miljøstrategi på dagsorden på sist landstyremøte. Her stilte nestleder Emilie Engan Bjørbu som representant for FO-Studentene. FOs ledelse bemerket seg studentenes engasjement i debatten om hvilke tiltak FO bør gjennomføre for å ta sitt ansvar for klimaet.

Dette førte til at Ole Henrik Kråkenes inviterte seg selv til FO-Studentenes årsmøte, for en ny innspillsrunde til klima- og miljøstrategien som skal vedtas på Landsstyremøte i desember. Han vil gjeste studentenes årsmøte på søndag. 

— Vi ønsker at studentene kommer med innspill til aktuelle tiltak for å sikre at FO tar sitt ansvar for klimaet. Vi vil høre hva FO-Studentene tenker er viktig at FO har med i en klima- og miljøstrategi, og hvor omfattende og forpliktende den bør være, sier Ole Henrik Kråkenes fra FOs ledelse. 

LES OM SIST ÅRSMØTE: Oppdaterte vedtekter, to nye uttalelser og ett landsting mindre.

LES MER: FO-Studentenes nye sentrale tillitsvalgte

På søndag vil design-byrået Minsk holde en presentasjon for årsmøtet hvor de presenterer den visuelle profilen til FO, og hvilke design-muligheter som ligger her.