Når forhandler vi om den nye lønna til deg som jobber i et helseforetak
REPRESENTERER FO: Marit Selfors Isaksen deltar i forhandlingene med Spekter på vegne av FOs medlemmer.


Forhandlingene i dette lønnsoppgjøret gjelder deg som jobber i et helseforetak (tariffområde Spekter helse). Her har FO om lag 2500 medlemmer fordelt på ulike sykehus, poliklinikker og DPSer.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun blir forhandlet om økonomi.  

Dette krever FO

‒ For FO er det fire ting som er viktig i forhandlingene. Vi vil sikre medlemmene våre reallønnsvekst, få en god likelønnsprofil, sørge for uttelling for kompetanse og at mest mulig gis som sentrale tillegg i form av generelle kronetillegg, sier Marit Selfors Isaksen i FO-ledelsen.

Det er Isaksen som representerer FO i forhandlingene med Spekter.

Siden oppgjøret for sykepleierene (NSF) skal behandles i frivillig nemnd, krever FO også  en sikringsbestemmelse som vil gjøre at LOs medlemmer ikke skal komme dårligere ut enn sykepleierne.  Resultatet for NSF vil altså først være klart senere. 

LES MER: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter

Isaksen understreker at de økonomiske forutsetningene er mye bedre i år enn i fjor. Ramma fra frontfaget, som setter normen for lønnsoppgjørene i Norge, endte på 2,7 prosent.  I kommuneoppgjøret ble lønnsveksten på 2,82.

‒ Vi har et bedre økonomisk handlingsrom nå enn vi hadde foran hovedoppgjøret i fjor. Vi forventer derfor at våre medlemmer får uttelling for den jobben de har gjort under pandemien, sier hun.

Partene har frist til midnatt, kl. 24.00 torsdag 24. juni, til å komme til enighet.

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.
 

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret

Slik foregår forhandlingene

I forhandlingene i Spekter Helse er FO en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Creo og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

LES MER: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff