Marianne Solberg
OPPSTART: Marianne Solberg og Tore Heen Ottesen møtte resten av LO-delegasjonen onsdag morgen.

Onsdag startet lønnsforhandlingene til om lag 2 500 FO-medlemmer i staten. Her finner du oppdatert informasjon for deg som er FO-medlem og statsansatt. Marianne Solberg krever at medlemmene får økt kjøpekraft, at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn reduseres og at staten går foran i å implementere regjeringens tillitsreform.

– Vi vet at prisveksten i Norge har vært høy og at flere har fått dårligere kjøpekraft de siste årene. Vi vet hvilken viktig jobb medlemmene våre gjør. Derfor krever vi økt kjøpekraft og prioriterer likelønn også i årets lønnsoppgjør, sier Solberg.

Hovedkravene til LO Stat er reallønnsvekst for alle, kompensasjon for at statsansatte har hatt lavere lønnsutvikling i forhold til industrien, generell lønnsutjevning, mindre forskjeller mellom kvinner- og menns lønn, samt å ivareta de lavest lønte arbeidstakerne.

LES KRAVENE: Krav 1 til hovedoppgjøret i staten (PDF, 263KB)

Frontfaget, som legger rammen for de andre lønnsoppgjørene, fikk en lønnsøkning på 3,7 prosent. Dette er mer en prisveksten, som er anslått til å ligge på 3,3 prosent.

Marianne Solberg

– Rammen fra frontfaget er et godt utgangspunkt for forhandlingene, men vi vet at ingenting kommer av seg selv. Vi er klare for tøffe forhandlinger frem mot 1. mai, sier FO-nestlederen.

LES TILBUDET FRA STATEN: Statens tilbud nr. 1

Til Fontene understreker hun at statlige ansatte har fått mindre lønnsvekst enn industrien.

– Vi må kompenseres for mindrelønnsutviklingen ansatte i staten har hatt sammenlignet med industrien, sier Solberg til Fontene.

– Nå har vi fått mindre enn frontfaget de siste to årene, og det skal kompenseres. 

Hun mener at medlemmene må få en rettferdig lønnsvekst for å sikre nok kvalifiserte ansatte i staten.

– Medlemmene våre har en enorm og unik fagkompetanse. De må få uttelling for kompetansen sin, dersom staten skal klare å rekruttere og beholde flere sosialarbeidere i fremtiden, sier Solberg.

Egil André Aas, leder i LO Stat, mener at andre forhold vil påvirke oppgjøret.

Egil André Aas, leder i LO Stat

– Det blir et spesielt lønnsoppgjør i år. Høye strømpriser og sterk prisvekst, samt en pågående krig i Ukraina har ført til en uoversiktlig situasjon. Det vi imidlertid vet, er at det som skjer rundt oss biter i lommeboka for folk flest. Og det er de som tjener minst som rammes hardest. Det må vi ha med oss i disse forhandlingene sier Aas i en melding.

Slik foregår statsoppgjøret 

Marianne Solberg sitter i forhandlingsdelegasjonen til LO Stat og ivaretar interessene til FOs medlemmer. I tillegg rådfører hun seg med et forhandlingsutvalg bestående av tillitsvalgte fra statlige virksomheter hvor FO har flest medlemmer og fylkesavdelingane.

Forhandlingene foregår frem til den 30. april, med frist for enighet midnatt til 1. mai. Dersom det blir brudd, går forhandlingene til mekling.

FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret

Lurer du på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din