Philip Lalander og Magnus Dahlstedt

Philip                    Magnus Dahlstedt

Philip Lalander og Magnus Dahlstedt er hovedinnledere på Sosialarbeiderdagen 2019. De er begge professorer i sosialt arbeid og underviser ved henholdsvis Universitetet i Linkøping og Universitetet i Malmø i Sverige. De er aktuelle med boken "Manifest - for et sosialt arbeid i tiden". 

 

Kathrine Haugland Martinsen, konferansier

Kathrine Haugland Martinsen

Kathrine Haugland Martinsen ble valgt inn i  FOs politiske ledelse i 2015.  Hun er utdannet sosionom og har en master i sosialt arbeid. Hun har blant annet erfaring fra sosialtjenesten, barnevern og fra Kirkens Bymisjon i Oslo. I Kirkens Bymisjon jobbet hun på Batteriet med samfunnsarbeid og deretter med fagutvikling i organisasjonen. Kathrine brenner for sosialt arbeid og for viktigheten av å styrke profesjonsidentiteten til sosionomer. Hun er opptatt av den politiske dimensjonen ved å være sosialarbeider og at sosionomer skal være med å påvirke samfunnsforhold for å motvirke utviklingen av samfunnsstrukturer som skaper økte forskjeller, fattigdom, sosial ulikhet, uverdige livsvilkår og sosial utstøting.

 

Turab

Turab

Turab har drevet med musikk siden han var 9 år gammel. Han rapper om alt fra kjærlighet og svik til tro og religion, og har vært med i prosjektet Gatekunst, med blant annet Kaveh og Cezinando. Nå tar han bachelor i sosialt arbeid og skriver om psykisk helse blant krysskulturell ungdom.

 

Ina Libak

Ina Libak
Foto: Kristoffer Klunk. 

Ina Libak er leder i AUF. Hun er utdannet sosionom og medlem i FO. 

 

Anne-Lise Kristensen

Anne Lise Kristensen

Anne-Lise Kristensen er Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo. Hun er utdannet soionom fra 1991 på NKSH, med juridisk påfyll. Kristensen har erfaring fra Biermannsgate akuttinstitusjon for ungdom, Torshov sosialkontor, og har jobbet med ombudsarbeid siden 1996.

 

Ulf Pedersen

Ulf Pedersen

Ulf Pedersen er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i ledelse. Han tar nå en master i ledelse ved UiA med spesialisering i digitalisering i offentlig sektor. Ulf har jobbet som Nav-leder i Larvik siden 2008.
 

Børge Erdal

Børge Erdal

Børge Erdal er leder for Uteseksjonen i Oslo. Uteseksjonen feirer 50-årsjubileum i år. De er Oslo kommune, Velferdsetaten sin, oppsøkende tjeneste i Oslo sentrum for innbyggere og tilreisende i utsatte miljøer. Uteseksjonen jobber med alle aldersgrupper, men har et særlig fokus på unge opp til 25 år. Patruljene i Uteseksjonen driver feltarbeid og oppsøkende arbeid gjennom systematisk tilstedeværelse ute i Oslo sentrum. Uteseksjonen gjør kartlegging, utarbeider dokumentasjon og driver kunnskapsformidling.

 

Muhammed Jonas Elfström

Muhammed Elfstrøm

Muhammed Jonas Elfström er erfaringskonsulent ved Uteseksjonen i Oslo. De siste årene har Uteseksjonen i Oslo hatt integrert erfaringskompetanse som en fast del av tjenesten. Nå jobber fagfolk og folk med egenerfaring sammen. 

 

Stine-Marie Sydow Horgen Dahl Johansen

uteseksjonen

Stine-Marie Sydow Horgen Dahl Johansen er erfaringskonsulent ved Uteseksjonen i Oslo. De siste årene har Uteseksjonen i Oslo hatt integrert erfaringskompetanse som en fast del av tjenesten. Nå jobber fagfolk og folk med egenerfaring sammen. 

 

Signe Ylvisaker

Signe Ylvisaker

Signe Ylvisaker er førstelektor i sosialt arbeid ved OsloMet. Hun underviser og forsker på migrasjonsfeltet. Sammen med henne er flere studenter ved OsloMet.

 

Jannicke Myklebust og Oda Lie Søberg

OsloMet

Går andre året på sosialt arbeid ved OsloMet og skal sammen med Signe Ylvisaker snakke om samarbeidsprosjektet med Kirkens Bymisjon gjennom sosionomutdanningen.

 

Marie Bøttinger, Ida Stenberg Angeltun og Stine Bakke

Marie, Stine og Ida.


Går første året på sosialt arbeid ved OsloMet, og jobber i Den uavhengige Sosialarbeiderrådgivningen (DUS).

 

Ivan Rodrigues Sepulveda og Simon Speed Odgers

Ivan    Simon

 

Går tredje året på sosialt arbeid ved OsloMet. Hadde prosjektperiode i samarbeid med Kirkens bymisjon ved Akuttovernattingen.

 

Unni Sandodden

Unni Sandodden

Unni Sandodden er sosionom. Hun har mange års erfaring fra det boligsosiale feltet i Oslo kommune og Kirkens Bymisjon.