Hvordan kan sosialarbeidere ivareta menneskers ufravikelige krav til verdighet på individ- og strukturnivå?

Se også programmet her (PDF, 2MB)

Konferansier: Kathrine Haugland Martinsen, forbundsledelsen i Fellesorganisasjonen (FO)

 

Kl 10 Åpning

Musikalsk velkomst ved Turab
Turab har drevet med musikk siden han var 9 år gammel. Han rapper om alt fra kjærlighet og svik til tro og religion, og har vært med i prosjektet Gatekunst, med blant annet Kaveh og Cezinando. Nå tar han bachelor i sosialt arbeid og skriver om psykisk helse blant krysskulturell ungdom. 

Turab Awan, artist og sosionomstudent ved OsloMet


Velkommen
Elisabeth Brodtkorb, dekan ved Fakultet for sosialfag, VID Vitenskapelige høgskole
Lise Cecilie Kleppe, leder for Videre- og etterutdanningen, Institutt for sosialfag/KAI, OsloMet
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO

 

Kl 10.30 Manifest – for et sosialt arbeid i tiden

Forfatterne bak den nylig publiserte boka, som også er tittel på innlegget, skal provosere og utfordre sosialarbeidere i 2019. Hvordan står det til med sosialfaget i dag, og hvor bør vi være?

Magnus Dahlstedt, forfatter og professor i sosialt arbeid, Universitetet i Linkøping
Philip Lalander, forfatter og professor i sosialt arbeid, Universitet i Malmø
 

Kl 11.20 Kaffepause
 

Kl 11. 40 Fra «dem og oss» til «vi»: 50 år med oppsøkende sosialt- og helsefaglig arbeid
De siste årene har Uteseksjonen i Oslo hatt integrert erfaringskompetanse som en fast del av tjenesten. Nå jobber fagfolk og folk med egenerfaring sammen.
 

Børge Erdal, leder ved Uteseksjonen i Oslo
Muhammed Jonas Elfström, erfaringskonsulent ved Uteseksjonen i Oslo
Stine-Marie Sydow Horgen Dahl Johansen, erfaringskonsulent ved Uteseksjonen i Oslo

 

Kl 12.30 – 13.10 Lunsj

 

Kl 13.10 Musikalsk innslag ved Turab
Turab Awan, artist og sosionomstudent ved OsloMet

 

Kl 13.20 Sosialarbeider i andres hjem - om tette doer, endringskrav og kjærlighet
Sosionom med mange års erfaring fra det boligsosiale feltet i Oslo kommune og Kirkens Bymisjon vil snakke om utfordringer og metoder.
Unni Sandodden, sosionom. 

 

Kl 13.45 Sosialt arbeid i Nav
Nav-leder på det ellevte året vil snakke om hvordan han bruker sosialfaget innenfor rammene til Nav.

Ulf Pedersen, leder ved Nav Larvik og masterstudent i ledelse ved UiA med spesialisering i digitalisering i offentlig sektor.

 

Kl 14.10 – 14.25 Pause

 

Kl 14.25 Ut i feltet
Om samarbeidsprosjektet mellom Kirkens Bymisjon og sosionomutdanningen ved OsloMet.

Signe Ylvisaker, førstelektor i sosialt arbeid ved OsloMet. Hun underviser og forsker på migrasjonsfeltet. Sammen med henne er Raluca Motei, sosionom ved akuttovernattingen i Kirkens Bymisjon, og flere studenter som tar bachelor i sosialt arbeid ved OsloMet: 

Ida Stenberg Angeltun, Marie Bøttinger og Stine Bakke - førsteårsstudenter.

Jannicke Myklebust og Oda Lie Søberg - andreårsstudenter.

Simon Speed Odgers og Ivan Rodrigues Sepulveda - tredjeårsstudenter.


Kl 15.05 Sosialarbeider som politisk aktør?

AUF-lederen er utdannet sosionom. Hva er sammenhengen mellom sosionom-engasjementet og politikerrollen? 

Ina Libak, AUF-leder og sosionom.

 

Kl 15.25 Sosialt arbeid i skjæringspunktet mellom fag, poltikk, den enkelte og forvaltningen

Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo. Utdannet sosionom. Har jobbet med ombudsarbeid siden 1996.


Kl 15.45 Avslutning