Dagen markeres i VID Vitenskapelige Høgskoles lokaler i Oslo fra kl 10-16. Vi byr på spennende foredragsholdere fra forskningsmiljøet og arbeidshverdagen til sosialarbeidere. Det er Fellesorganisasjonen (FO),  FO-studentene, VID vitenskapelige høgskole og OsloMet - storbyuniversitetet som står bak markeringen.

Se programmet her (PDF, 2MB)

Arrangementet er gratis, men du må registrere deg. Vi serverer lunsj og kaffe. Både FOs medlemmer og andre er velkomne til å delta! Det er dessverre fullt, og påmeldingen til Sosialarbeiderdagen 2019 er stengt. 

 

Sosarbeiderdagen

 

Tema for Sosialarbeiderdagen

Sosiale og økonomiske forskjeller mellom mennesker og ulike grupper har økt og fortsetter å øke. Vi ser en tendens til at sosiale problemer, som for eksempel fattigdom, reduseres til et individuelt problem som først og fremst må løses på individnivå. Strukturelle forklaringer til sosiale problemer er ikke like fremtredende i det offentlige ordskiftet. Rettigheter blir i større grad erstattet med plikter.

I denne konteksten, blir det «sosiale» i sosialt arbeid satt under press. På den internasjonale sosialarbeiderdagen ønsker vi derfor å rette søkelyset mot hvordan vi i sosialt arbeid er forpliktet til å ivareta menneskers ufravikelige krav til verdighet, både på individuelt og strukturelt nivå. Overskriften for dagen er derfor: Sosiale problemer, ditt og mitt eller vårt ansvar?

 

Sosialarbeiderdagen feires verden over

Den internasjonale sosialarbeiderdagen markeres over hele verden. 

Blant foredragsholderne er Magnus Dahlstedt og Philip Lalander. De er begge professorer i sosialt arbeid og underviser ved henholdsvis Universitetet i Linkøping og Universitetet i Malmø i Sverige. De er aktuelle med boken "Manifest - for et sosialt arbeid i tiden". Uteseksjonen fyller 50 år i år, og de skal fortelle om deres arbeid med oppsøkende sosialt arbeid.

Ellers vil også sosionom og AUF-leder Ina Libak snakke om hvordan hun bruker sosionomidentiteten sin i samfunnsengasjementet.

Temaet for dagen internasjonalt er "Promoting the Importance of Human Relationships". I Norge er temaet "Sosiale problemer - ditt og mitt, eller vårt ansvar?"

Les mer: World Social Work Day 2019