Dark Overlay

FO Finnmark

FO Finnmark organiseres etter representansskaps modellen og har årsmøtet som sitt høyeste organ. Mellom årsmøtene er representantskapet avdelingens høyeste organ. Vi er to på 100% frikjøp på kontoret. Styret består av 10 faste medlemmer samt studentrepresentanter. Vi er en aktiv avdeling med mange engasjerte styremedlemmer, representanter og tillitsvalgte.