10.00   Åpning av landsmøtet med kulturelt innslag

  • Tale ved forbundsleder Mimmi Kvisvik
  • Kåring av årets tillitsvalgt
  • Hilsningstaler

12.15   Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren.

  • Presentasjon av ny Fafo-rapport v/Inger Marie Hagen, forsker Fafo
  • Hvordan får vi slutt på vold, trusler og trakassering av FO-medlemmene? Panelsamtale med Sigrun Vågeng, direktør NAV, Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør KS og Mimmi Kvisvik, forbundsleder FO

13.00   Lunsj

14.00   Et godt samfunn kommer ikke av seg selv

  • Profesjonskonferanse med status og veien videre for FOs profesjoner – sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere

 

15.30   Pause med lett servering

16.15   Profesjonskonferansen fortsetter

17.45   Avslutning

19.00   Aperitiff for inviterte gjester

19.30   Festmiddag med utdeling av Sosialarbeiderprisen 2019

        

NB! Programmet er veiledende