På den internasjonale sosialarbeiderdagen ønsker vi å løfte frem god praksis knyttet til forebygging av utenforskap og ulikhet.

Se også programmet her

Konferansier: Hanne Glemmestad, forbundsledelsen i Fellesorganisasjonen (FO)
 

Kl. 8.30 - Kaffe og mingling
 

Kl. 9.00 - Åpning med musikkinnslag

Ida Karoline Bakke er tidligere utdannet sanger og skuespiller fra Bårdar Akademiet. Hun går i andreklasse sosialt arbeid på OsloMet. Sverre Undheim er utdannet pianist fra Nla høgskolen. Han arbeider som organist og musiker med base i Oslo.
 

Velkommen
Anne Britt Djuve, Instituttleder for sosialfag, OsloMet
Elisabeth Brodtkorb, dekan ved Fakultet for sosialfag, VID Vitenskapelige høgskole
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganiasjonen (FO)
 

 Kl. 09.25 - Utdeling av sosialarbeiderprisen
 

Kl. 09.45 – Årets sosialarbeider holder foredrag
 

Kl.10.05 – Kaffepause
 

Kl. 10.25 – Konferansier innleder tema for dagen
 

Kl. 10.40 – Positivt fellesskap, når pilen peker i feil retning

Fotballklubben Sterling har over 20 frivillige som jobber med barn og ungdom. Klubben også har rekke andre tilbud som leksehjelp, fritidsklubb, jente- og guttegruppe, musikkstudio med mer. Klubben gir et etterlengtet tilbud til barn og unge på Oslos østkant der pilen har pekt i feil retning 

Mohamed Fariss har jobbet med barn og ungdom i Oslo i over 20 år. Han leder Sterling på frivillig basis og jobber til daglig på Riverside ungdomshus.
 

Kl. 11.05 – Community school, helhetlig forebygging av frafall i skolen

Maja Sandven, sosiallærer og utdannet barnevernspedagog
 

Kl. 11.30 – Lunsj
 

Kl. 12.15 – Musikalsk innslag
 

Kl. 12.30 – Sosialt entreprenørskap – et mulig svar for å minske ulikhet og utenforskap?

Jobbsøkerhjelpen er et lavterskeltilbud som gir profesjonell jobbsøkerveiledning, kurs og råd for unge mellom 16-26 år. Tjenesten ble nominert til årets sosiale entreprenør 2018.

Miriam Mardan, sosionom og jobber til daglig som miljøterapeut.
 

Kl. 12.55 – Digitale forskjeller mellom barn – hva kan vi gjøre?

Nettet er en stor og viktig del av barn og unges hverdag. 9 av 10 barn bruker internett daglig. Både tid brukt og antall aktiviteter øker med alder. Men det digitale livet kan også skape forskjeller mellom barn. 

Kaja Hegg er rådgiver i Redd Barna. Hun arbeider særlig med barns rett til å delta og være trygge på nettet.
 

Kl. 13.20 – Ekte øyeblikk i uekte verdener

Gamingkontakten er digitale støttekontakter for sårbare unge gamere. De har tilegnet seg viktige førstehåndserfaringer med miljøterapeutisk arbeid på gamingarenaen - dem har det vært få av frem til nå.

Jasan Singh, Julie Øvrebø og Marius Ruud er utdannet barnvernspedagoger.
 

Kl. 1345 - Pause
 

Kl.1410 - Lukkede øyne eller øye for ulikhet? Makten i å forme en barnevernhistorie

Bente Kojan er en av Norges ledene forskere på ungdom, ulikhet og utenforskap. Hun er utdannet sosionom og har jobbet innenfor ulike velferdstjenester som sosial, barnevern - og habiliteringstjenesten.
 

Kl. 1440 - Robert Steen byråd Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid
 

Kl. 1500 - Slutt