Mohamed Fariss

Mohamed Farris

Mohamed Fariss har jobbet med barn og ungdom i Oslo i over 20 år. I dag leder han fotballklubben Sterling med over 20 frivillige. Klubben tilbyr organisert idrett, leksehjelp, fritidsklubb, jente- og guttegruppe, musikkstudio og flere andre tiltak. Arbeidet har særlig fokus på unge opp til 25 år. Fariss jobber med dette på frivillig basis og jobber til daglig på Riverside ungdomshus. Han ble kåret til årets Oslo borger av Aftenposten sine lesere i 2017. 

 

Bente Kojan

Bente Kojan

Bente Kojan er en av Norges ledene forskere på ungdom, ulikhet og utenforskap. Hun er utdannet sosionom og har jobbet innenfor ulike velferdstjenester som sosial, barnevern - og habiliteringstjenesten. Tyngden i undervisningen omhandler beslutningstaking i barnevernet, og hun er særlig opptatt av forholdet mellom sosial ulikhet og barnevern. Kojan leder flere forskningsprosjekter ved NTNU. 

 

Hanne Glemmestad, konferansier

Hanne Glemmestad

Hanne Glemmestad ble valgt inn i FOs politiske ledelse i 2019. Hun er utdannet sosionom og har master i velferdspolitikk. Hun har vært høgskolelektor og studieleder ved Høgskolen i Innlandet i syv år. Hun har også sittet i profesjonsrådet til sosionomene i seks år. Glemmestad er opptatt av å synliggjøre hvordan sosialarbeidere motvirker sosial ulikhet, marginalisering og uverdige livsvilkår. Hun er opptatt av å utvikle de sosialfaglige bidragene innenfor sosialpolitikken, utdanningsfeltet og på arbeidsplassene.

 

Miriam Mardan

Miriam Mardan

Miriam Mardan er utdannet sosionom, og har jobbet med ungdom/unge voksne på skole, krisesenter, fritidsklubb, Jobb X, kommunalt barnevern og i ulike organisasjoner. Hun er også medstifter av den ideelle stiftelsen og sosiale entreprenørbedriften, Jobbsøkerhjelpen. 

 

Kaja Hegg

Kaja Hegg

Kaja Hegg er rådgiver i Redd Barna. Hun arbeider særlig med barns rett til å delta og være trygge på nettet. Hegg utvikler undervisningsmateriell til bruk i skolen, bidrar til ny kunnskap om barns rettigheter i tilknytning til deres bruk av ny teknologi og arbeider interessepolitisk.

 

Gamingkontakten

Gamingkontakten

Gamingkontakten er digitale støttekontakter for sårbare unge gamere. Allerede under utdanning så barnevernpedagogene Jasan Singh, Julie Øvrebø og Marius Ruud behovet for tilrettelagte hjelpetilbud for unge gamere. Nå har de holdt på i ett år etter endt utdanning med å tilby gamingkontakt til offentlige tjenester. De har tilegnet seg viktige førstehåndserfaringer med miljøterapeutisk arbeid på gamingarenaen - dem har det vært få av frem til nå.

 

Robert Steen

Robert STeen

Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Byrådsområdet omfatter også sosiale arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

 

Musikkinnslag

da Karoline Bakke_Sverre Undheim

Ida Karoline Bakke er tidligere utdannet sanger og skuespiller fra Bårdar Akademiet. Hun går i andreklasse sosialt arbeid på OsloMet. 

Sverre Undheim er utdannet pianist fra NLA høgskolen. Han arbeider som organist og musiker med base i Oslo.

De to har spilt sammen i flere år, ved ulike anledninger.