Dagen markeres i Oslo Mets lokaler i Oslo fra kl. 09-15. Vi byr på spennende foredragsholdere fra forskningsmiljøet og arbeidshverdagen til sosialarbeidere. Det er Fellesorganisasjonen (FO), FO-studentene, VID vitenskapelige høgskole og OsloMet - storbyuniversitetet som står bak markeringen.

Meld deg på her

Arrangementet er gratis, men du må registrere deg. Vi serverer lunsj og kaffe. Både FOs medlemmer og andre er velkomne til å delta!

OBS! Det er dessverre fullt, og påmeldingen til Sosialarbeiderdagen 2020 er stengt.

Tema for Sosialarbeiderdagen

Sosiale og økonomiske forskjeller mellom mennesker og ulike grupper fortsetter å øke i Norge. Utenforskap og ulikhet bidrar til å skape sosial uro og svekker tilliten mellom mennesker. 

Utenforskapet tar nye former, sosiale arenaer endres gjennom digitale medier, og unge mennesker er spesielt utsatt. På den internasjonale sosialarbeiderdagen ønsker vi å rette søkelyset på denne utviklingen og løfte frem god praksis knyttet til forebygging av utenforskap og ulikhet. Overskriften for dagen er derfor: Ungdom, ulikhet og utenforskap.

Sosialarbeierdagen feires verden over

Den internasjonale sosialarbeiderdagen markeres over hele verden.

Blant foredragsholderne finner vi blandt annet: Mohamed Farris (årets Osloborger 2017), Redd Barna, Gamingkontakten, Jobbsøkerhjelpen, Bente Hegem Kojan (forsker og sosionom fra NTNU)

Temaet for dagen internasjonalt er "Promoting the Importance of Human Relationships". I Norge er temaet: Ungdom, ulikhet og utenforskap. 

Les mer: World Social Work Day 2020