På grunn av situasjonen med spredning av koronaviruset, er det besluttet at arrangementet på OsloMet tirsdag 17.mars dessverre er avlyst.

Les mer i Fontene: 11 spørsmål og svar om koronaviruset og arbeidslivet

Vi ber deg følge Folkehelseinstituttets råd om god hånd- og hostehygiene.

Les mer: fo.no/korona

Viktig informasjon:
Vi følger myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Vi ber om at du ikke møter til arrangement dersom du:

  • har vært i områder med vedvarende smittespredning de siste to ukene, uansett om du har symptomer eller ikke
  • har vært i kontakt med person med kjent koronasmitte, eller er pålagt hjemmeisolering/hjemmekarantene på grunn av mulig eksponering for virus
  • har symptomer på luftveisinfeksjon

Tema for Sosialarbeiderdagen

Sosiale og økonomiske forskjeller mellom mennesker og ulike grupper fortsetter å øke i Norge. Utenforskap og ulikhet bidrar til å skape sosial uro og svekker tilliten mellom mennesker. 

Utenforskapet tar nye former, sosiale arenaer endres gjennom digitale medier, og unge mennesker er spesielt utsatt. På den internasjonale sosialarbeiderdagen ønsker vi å rette søkelyset på denne utviklingen og løfte frem god praksis knyttet til forebygging av utenforskap og ulikhet. Overskriften for dagen er derfor: Ungdom, ulikhet og utenforskap.

Sosialarbeierdagen feires verden over

Den internasjonale sosialarbeiderdagen markeres over hele verden.

Blant foredragsholderne finner vi blandt annet: Mohamed Fariss (årets Osloborger 2017), Redd Barna, Gamingkontakten, Jobbsøkerhjelpen, Bente Hegem Kojan (forsker og sosionom fra NTNU)

Temaet for dagen internasjonalt er "Promoting the Importance of Human Relationships". I Norge er temaet: Ungdom, ulikhet og utenforskap. 

Les mer: World Social Work Day 2020