Profesjonsrådet for vernepleierne
VERNEPLEIERRÅDET: Heidi Solheim (f.v.), Gunnar Langsø, Ingunn Midttun, Gisle Hallan, Rolf Magnus Grung og Marit S. Isaksen

FO er Norges eneste profesjonsforbund for både barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Hver av profesjonene har et eget råd i FO, som skal bidra til å utvikle dem og FOs politikk. 

Her kan du lese mer om profesjonsrådene for barnevernspedagogene, sosionomene og vernepleierne. Velferdsviterne er representert i rådet for sosionomer

18. og 19. oktober 2021 møttes profesjonsrådene til to dagers samling i Lillehammer. Første dag var felles for alle profesjonsrådene, og ble gjennomført som et seminar på og i samarbeid med Høyskolen på Lillehammer. 

Sosionomene

Seminaret ble streamet, slik at også de profesjonsfaglig ansvarlige i fylkesavdelingene kunne delta, og inneholdt aktuelle og interessante foredrag og innledninger.

Profesjonsrådene møtte studieprogramansvarlige for barneverns-, sosionom. og vernepleierutdanningene, og fikk en orientering blant annet implementering av nye retningslinjer, samarbeidet på tvers av utdanningene, master i barnevern og utfordringer knyttet til utdanningspolitikk. Deretter fulgte det dialog om temaene og hva  FO bør være opptatt av i tiden fremover. 

PROFESJONSRÅDET FOR BARNEVERNSPEDAGOGER

På samlingene ble det presentert fra tre pågående FOU-saker, et fra hver av profesjonsutdanningene

  • Praksisstudier i utvikling. Om utvikling av nye læreformer som bryter med tradisjonell praksis, i et samarbeid med ideell sektor og Sykehuset Innlandet. 
  • Ingemund (1900 – 1925) – en fortelling om et barneliv. På hvilke måter kan en for lengst avdød og fuldstændig sindsforvirret, lavtstaaende aandsvak som er ganske uimottagelig for undervisning» være til hjelp i undervisningen i stats- og kommunalkunnskap og helse- og sosialpolitikk? 
  • Hvorfor gikk du på jobb i dag? Hvordan inkludere mennesker med utviklingshemming eller nedsatt arbeidsevne som timelærere på høgskole og universitet? 

Tirsdagen møttes profesjonsrådene hver for seg.