VERNEPLEIERE: FOs profesjonsråd for vernepleiere ledes av Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.
VERNEPLEIERE: FOs profesjonsråd fra venstre Gunnar Langsø, Anna Chalachanova, Lillian Holmen Lancaster, Marit Selfors Isaksen, Iren Westrum, Gry Reinsnos og Michael Ouren.


FO har, som fag- og profesjonsforbund for vernepleiere, et særskilt ansvar for å si ifra når politiske vedtak, administrative beslutninger og praksis strider mot brukergruppers eller individets rettigheter.

En del av FOs viktigste oppgave er å stå opp for faget vernepleie og for profesjonen. Derfor har vi et eget profesjonsråd for vernepleiere. Rådet velges av FOs landsstyre og består av inntil 8 medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra vernepleieutdanningen.

Profesjonsrådet for vernepleiere har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser
i spørsmål om bachelorutdanningene og videreutdannninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

De skal blant annet:

  • Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og
  • i yrkesgruppa for øvrig
  • Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
  • Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og andre fagmiljøer
  • Uttale seg i sentrale spørsmål som gjelder utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk med videre
  • Avholde minst et felles møte mellom de tre profesjonsrådene per halvår
  • Gi råd til landsstyret i FO om sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon
  • Ansvar for å arrangere konferanser
  • Tildele fagstipend

Se alle oppgavene i FOs vedtekter (PDF, 332KB).

Dette er profesjonsrådets medlemmer:

Marit Selfors Isaksen, leder og medlem i FOs arbeidsutvalg  

Anna Chalachanová

Lillian Holmen Lancaster

Gunnar Langsø

Nina Svean

Iren Westrum

Heid Solheim

Ole Martin Kolberg

Grete Brouwer

Michael Ouren, Studentrepresentant

Rådgiver for profesjonsrådet er Gry Reinsnos, tlf 970 63 627.