FO har, som fag- og profesjonsforbund for vernepleiere, et særskilt ansvar for å si ifra når politiske vedtak, administrative beslutninger og praksis strider mot brukergruppers eller individets rettigheter.

En av FOs viktigste oppgaver er å stå opp for faget vernepleie og for profesjonen. Derfor har vi et eget profesjonsråd for vernepleiere. Rådet velges av FOs landsstyre og består av inntil åtte medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra vernepleieutdanningen.

Profesjonsrådet for vernepleiere har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser i spørsmål om bachelorutdanningene og videreutdannninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

De skal blant annet:

 • Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og i yrkesgruppa for øvrig
 • Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
 • Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og andre fagmiljøer
 • Uttale seg i sentrale spørsmål som gjelder utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk med videre
 • Avholde minst et felles møte mellom de tre profesjonsrådene per halvår
 • Gi råd til landsstyret i FO om sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon
 • Ansvar for å arrangere konferanser
 • Tildele fagstipend

Se alle oppgavene i FOs vedtekter .

Dette er profesjonsrådets medlemmer (2019-2023):

 • Marit Selfors Isaksen, leder og medlem i FOs arbeidsutvalg  
 • Heid Solheim
 • Marlin Haarstad
 • Anna Chalachanova
 • Gunnar Langsø
 • Ingunn Midttun
 • Rolf Magnus Grung
 • En representant for FO-Studentene 

Sekretær for profesjonsrådet er Maria Strømman Berteig, rådgiver ved FOs forbundskontor: Tlf 452 55 132.