Tillit er en viktig verdi i det norske samfunnet, og avgjørende for en velfungerende velferdsstat. Derfor ønsker FO en tillitsreform i offentlig sektor, slik at ansatte får mer rom til å bruke sin faglige kompetanse og mer tid til å å gi bedre tjenester til innbyggerne.

Tillitsreformen skal bidra til å øke tilliten mellom innbyggerne og det offentlige ved å gi de ansatte mer frihet og ansvar, samt legge til rette for mer samarbeid og dialog mellom ledere og ansatte. LOs tillitsutvalg har utarbeidet et notat for å følge opp LO-kongressens vedtak om tillitsreform i offentlig sektor.

Les notatet

Hvordan vi jobber med tillitsreform

Tillitsreformen er ikke som andre toppstyrte reformer, løsningene skal komme nedenfra. Derfor pågår det et løpende arbeid for å øke tilliten til, og i, velferdsstatens tjenester. Kommunal- og distriktsdepartementet har blant annet laget et inspirasjonsnotat som tar for seg formålet til, innholdet i og forsøksprosjekter gjennom reformen.

SE NOTATET: Inspirasjonsnotat om tillitsreformen (PDF, 1MB)
LES MER: Regjeringens informasjonsside om Tillitsreformen

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har også fått i oppdrag å komme med faglige innspill på utfordringer og problemstillinger knyttet til det videre arbeidet. De peker blant annet på at det er uklart hvilket behov reformen skal løse, at det er et bredt spekter av forventninger til reformen og at det er krevende å finne en god balanse mellom tillit og kontroll.

LES NOTATET: DFØ-notat 2023: Innspill til videre arbeid med tillitsreformen

På Statens arbeidsgiverportal (dfø) finner dere informasjon om hvordan NAV har gått konkret til verks i sitt arbeid med tillitsreformen.

LES NOTATET: Statens arbeidsgiverportal (dfø)

 

FO sin rolle å konkretisere innholdet i tillitsreformen, basert på tilbakemeldinger fra de ansatte i velferdsstatens førstelinje. Det er FOs medlemmer som jobber tettest på brukere og pasienter, og som vet best hvor skoen trykker. Derfor jobber forbundet både sentralt og lokalt for å flytte mer tillit ned til de ansatte som kjenner innbyggerne best. 


Se aktuelle saker