LOs tillitsutvalg har utarbeidet et notat for å følge opp LO-kongressens
vedtak om tillitsreform i offentlig sektor.

Les notatet


Se aktuelle saker