LO-leder Peggy Hessen Følsvik
TØFF: LO-leder Peggy Hessen Følsvik forventer tøffe forhandlinger på grunn av økte priser i samfunnet.

Mandag leverte LO sine lønnskrav for forhandlingene med NHO i frontfaget. Frontfagsmodellen er en del av det norske arbeidslivet, hvor konkurranseutsatt industri forhandler om sine lønnstillegg først.

LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?
SE ALT: Alt om lønnsoppgjøret i 2023

LO-leder Peggy Hessen Følsvik beskriver årets lønnsoppgjør som svært krevende. Etter to år med reallønnsnedgang, mener hun at det er arbeidstakernes tur og krever at de får sin del av kaka i i årets lønnsoppgjør.

– Vårt mål i år er økt kjøpekraft. Og så skal vi ha spesielt fokus på lavtlønn og likelønn. Det er marsjordren inn i forhandlingene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Marsjordren hun referer til er LOs tariffpolitiske uttalelse som ble vedtatt i februar. Den sier at blant annet at hovedkravet for lønn er å sikre lønnstakernes andel av verdiskapingen og økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Gjennom kravene vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn.

FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff
TARIFFKALENDER: Sjekk kalenderen og se når vi forhandler om din lønn?

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått en prisvekst på 4,9 prosent i 2023. Det vil si at ansatte i Norge må få mer enn dette i lønnsøkning for å få økt kjøpekraft i år. De siste årene har prisveksten vær høyere enn lønnsveksten, noe som har gitt en reallønnsnedgang.

– I en periode med økte priser, er det kun et skikkelig lønnsløft som hjelper. Det er vår jobb å sikre at arbeidstakerne får sin del av kaka, sier Følsvik.

FO krever et solidarisk oppgjør, og uttelling for kompetanse og ansvar

I forrige vedtok landsstyret FOs tariffpolitiske uttalelse. Også den legger opp til et solidarisk og rettferdig lønnsoppgjør.

LES UTTALELSEN: FOs tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2023

Marianne Solberg og Mimmi Kvisvik

– Det er et overordnet mål i FOs tariffpolitikk at et trygt arbeidsliv og en solidarisk og rettferdig fordeling skal bidra til å skape det gode samfunn, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun mener at et rettferdig lønnsoppgjør også må gi uttelling for kompetanse og ansvar.

– FO organiserer sosialarbeidere som jobber bredt i velferdsstaten og ivaretar sårbare grupper. Deres kompetanse gir trygghet, og må verdsettes høyere. Kompetanse og ansvar må gi uttelling i årets lønnsoppgjør, sier Kvisvik som deltar i forhandlingsutvalget til LO Kommune på vegne av FO.

Hun mener kommunalt ansatte må få høyere lønnsvekst i år, ettersom de har hatt dårligere lønnsutvikling enn resten av samfunnet de siste tre årene.

LES MER: LO-sjefen vil ha høyere lønn til ansatte i kommunene

FOs størrelse er avgjørende for hvor mange gjennomslag vi får i lønnsoppgjør. Som medlem bidrar du til bedre lønns- og arbeidsvilkår for deg selv og kollegaene dine.

Bli medlem

Er du usikker på om du får riktig lønn? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.