Mimmi Kvisvik
SPENT: Forbundsleder Mimmi Kvisvik er spent på årets tariffoppgjør og spår tøffe forhandlinger.

Forhandlingene gjelder deg som jobber i en kommune eller fylkeskommune. Oslo kommune er et eget tariffområde. Les mer om forhandlingene i Oslo her.

Torsdag kl. 12.00 startet kommuneoppgjøret ved at FO, som en del av LO kommune, overleverer kravene sine til arbeidsgiverorganisasjonen KS. Forbundsleder Mimmi Kvisvik deltar i forhandlingsutvalget på vegne av FO.

SOSIALARBEIDERPODDENLønnsoppgjøret i kommunal sektor på 1-2-3

Kvisvik forstår at det er høye forventninger rundt årets tariffoppgjør.

– Forventningene er høye, forståelig nok. Privat sektor har fått et godt oppgjør og LO har understreket at kommunalt ansatte har blitt hengende etter de siste årene. Medlemmene våre krever økt kjøpekraft, og forventer at vi tar hensyn til lavlønn og likelønn, sier hun.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 2023
FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff

Forberedt på tøffe forhandlinger

På forhånd er det varslet tøffe forhandlinger i kommuneoppgjøret.

Helga Melsom og Mimmi Kvisvik

I fjor la FO vekt på at tilleggene skulle bidra til rekruttering av nok ansatte med relevant høyere utdanning i kommune-Norge. Det førte til solide lønnstillegg for nyutdannede sosialarbeidere.

LES MER: Kompetanseseier i kommuneoppgjøret: Startlønna øker med 35 000 kroner

Likevel førte den høye prisveksten til at de aller fleste fikk dårligere kjøpekraft i 2022. FO er forberedt på tøffe forhandlinger i år.

– I LO går vi til forhandlingene med en forventning om økt kjøpekraft, om å løfte hele laget, mer til de som har minst og rettferdig uttelling for ansvar og kompetanse. Lønn handler mye om opplevelsen av rettferdighet. Mange sitter nok med en opplevelse av urettferdighet over at kommunalt ansatte har blitt hengende etter, sier forbundslederen.

Også KS har varslet at det blir krevende forhandlinger.

LES I FONTENE: KS stålsetter seg for lønnsoppgjøret: – Blir svært krevende

– Vi står overfor ganske store økonomiske utfordringer i dette oppgjøret, sa Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidslivsområdet i KS, på tirsdag.

Tor Andre Gangsø

– Vi vil bli møtt med et ganske sterkt krav om å ta igjen andre grupper. Men det er ikke så lett. Kommunene skal levere en stadig økende tjenesteproduksjon, og de kan ikke sette seg selv i en situasjon der man har dårligere konkurranseforhold til å rekruttere kritisk arbeidskraft, sier Gangsø.

Frontfaget endte som kjent med en lønnsramme på 5,2 prosent, som legger føringer for forhandlingene i kommunal sektor. Samtidig krever FO og LO Kommune at medlemmene i kommunene blir kompensert for at de fikk dårligere lønnsutvikling sammenlignet med andre tariffområder i forrige oppgjør. 

Kvisvik anerkjenner at det kan bli krevende, og understreker at det viktigste tiltaket for ansatte som ønsker bedre lønns- og arbeidsvilkår er å melde seg inn i en fagforening.

Når vi står flere sammen, får vi flere gjennomslag

Bli med i FO

– Nå er det viktigere enn på mange år at vi står sammen og står opp for hverandre, sier Kvisvik.

FOs viktigste krav

Da frontfaget kom til enighet, ble det klart at forhandlingene kunne starte i andre tariffområder. FO-lederen mener at streiken viste styrken i fagbevegelsen og at resultatet ble en god ramme som utgangspunkt for forhandlingene.

– LO har vist sin kraft. Nå er vi klare for å løfte våre grupper, sier Kvisvik.

Mimmi Kvisvik på vei til forhandlingene

– Vi krever at sosialarbeidere får uttelling for kompetanse og ansvar. Det er helt nødvendig for å rekruttere og beholde nødvendig arbeidskraft i kommunene og sikre velferdstjenestene medlemmene våre jobber i, fastslår hun.

LES MER I FONTENE: Nå begynner lønnsoppgjøret: – Vi krever økt kjøpekraft

Kravene bygger på den tariffpolitiske uttalelsen fra landsstyret i mars. Den understreker at mange kommuner sliter med å rekruttere nok helse- og sosialarbeidere. 

– FO organiserer sosialarbeidere i hele velferdsstatens førstelinje. Nav, barnevern, psykisk helsetjeneste, rusomsorg, miljørettet oppfølging i skole, helse- og omsorgstjenester og andre er helt avhengig av denne kompetansen. Den må verdsettes høyere, sier Kvisvik.

FOs UTTALELSE: FOs tariffpolitiske uttalelse
LES I FONTENE: Etterspørselen etter vernepleiere vil skyte i været

Samtidig har kommunalt ansatte fått dårligere kjøpekraft på grunn av prisveksten og lavere lønnsutvikling enn andre sektorer. Derfor mener FO-lederen at kommuneoppgjøret bør få høyere lønnsramme enn frontfaget.

Mimmi Kvisvik

– Den utviklingen må vi snu. Det er vanskelig å tallfeste nå hvor mye over rammen vi må få. Om vi bare ser på utviklingen de siste tre årene må vi 0,3 prosentpoeng over, men det er selvfølgelig avhengig av helheten i forhandlingene og fordelingen mellom ulike kompetansenivåer og ansiennitet. Vi er opptatt av at kompetanse, ansvar og ansiennitet skal gi uttelling i oppgjøret, sier Kvisvik til E24 og Aftenposten.

Se kravene (PDF, 196KB)

Også Peggy Hessen Følsvik fra LO sier at det er på tide å løfte kommunene særskilt.

LES MER I FONTENE: Derfor må de kommuneansatte ha mer enn 5,2 prosent
SE I AFTENPOSTEN: Kommuneansatte står samlet. Det kan bety ny storstreik.

Peggy Hessen Følsvik

– De tre siste årene har de kommunalt ansatte tapt terreng i forhold til privat sektor. Det går ikke lenger. Derfor må de ansatte i kommunene sikres et skikkelig lønnsløft i år, sa Følsvik da mellomoppgjøret startet.

LES MER: LO-sjefen vil ha høyere lønn til ansatte i kommunene

Slik foregår forhandlingene i kommunal sektor

I forhandlingene med KS forhandler FO som en del av LO kommune. LO kommune representerer totalt 190 000 kommunalt ansatte fordelt på syv LO-forbund; Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik representerer FO i forhandlingsdelegasjonen til LO kommune, og som en del av den største sammenslutningen får vi flere gjennomslag for våre medlemmer. Kvisvik rådfører seg i tillegg med et forhandlingsutvalg bestående av FO-tillitsvalgte i kommunal sektor og rådgivere ved forbundskontoret. Sammen sørger de for at FO-medlemmenes interesser blir ivaretatt.

STYRKE

Nå møtes partene til forhandling. Blir de ikke enige innen fristen 30. april, møtes de igjen til mekling 3. mai. De får da frist for å bli enige innen 24. mai.

Har du spørsmål om lønnsforhandlingene? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.