Oslo kommune

Disse forhandlingene gjelder deg som jobber i Oslo kommune. Jobber du i en annen kommune eller fylkeskommune er du omfattet av lønnsoppgjøret i KS

Søndag kl. 18.00 ble partene enige i årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune. Fylkesleder Hanne Groseth er fornøyd med resultatet.

– Dette gir god uttelling for de lavtlønnede, og god uttelling for våre medlemmer som får prosenttillegg godt over rammen fra frontfaget, sier FO Oslo-lederen.

Oppgjøret gir god uttelling for alle ansatte.

– Alle medlemmene våre er sikret minst 32 600 kroner ekstra i årets oppgjør. De som ligger på lønnstrinn 36 får et tillegg på 6,0 prosent. Det er godt over prisveksten på 4,9, sier Groseth.

Når sosialarbeidere står flere sammen, får vi flere gjennomslag.

Bli med i FO

FOs viktigste krav inn i forhandlingen var økt kjøpekraft, tillegg som utjevner forskjeller og motvirker lavlønn, og uttelling for kompetanse og ansvar.

Her er de viktigste tallene

– Dette er et historisk høyt tillegg i et mellomoppgjør og gir lønnsvekst for alle LO-medlemmene i Oslo, uttaler en fornøyd Per Egil Johansen, forhandlingsleder for LO Kommune Oslo. 

Dette ble partene enige om:

  • Lønnsrammen for oppgjøret er på 5,4 prosent
  • Kronetillegg på kr. 32 600 for alle inntil lønnstrinn 35.
  • Alle på lønnstrinn 36 eller høyere får et prosenttillegg på 6 prosent. 

SE HELE AVTALEN: Protokoll mellomoppgjøret Oslo kommune 2023. (PDF, 629KB)

HOLD DEG OPPDATERT: Her finner du alt om lønnsoppgjøret
NÅR FORHANDLER VI? Sjekk tariffkalenderen og se når vi forhandler om din lønn?

Jobber du i Oslo kommune og har spørsmål om lønnsforhandlingene? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen i Oslo.