Hovedoppgjøret i Oslo Kommune

I dag kl 10 overleverte Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som FO er den del av, sitt andre kravdokument til Oslo kommune. I denne runden er kravene mer konkretisert. De overordnede kravene om å opprettholde medlemmenes kjøpekraft gjennom et generelt kronetillegg gitt på lønnstabellen og at pensjonsvedtektene tas inn i tariffavtalen står fast. Videre stilles en rekke krav for å etablere en heltidskultur og få ned antall deltidsstillinger i kommunen. Samtidig er det nå lagt inn konkrete krav om endringer i teksten i overenskomsten.

FO er spesielt opptatt av kravene vi har inne i KAH som omhandler likelønn og uttelling for kompetanse. Det er blant annet lagt inn krav om et nytt punkt i overenskomsten om at prinsippet om likebehandling av stillinger med sammenlignbare arbeids- og/eller ansvarsområder og  utdanningsnivå skal gi grunnlag for justeringer/forhandlinger som kan fremmes på virksomhetsnivå, dvs bydeler og etater.(§16.2 i Dok. 25)

Når det gjelder kriterier ved lokale forhandlinger i Del B, kreves det et nytt kulepunkt om likelønn.

Videre kreves det at kvelds- og nattillegg skal gis ut vaktens lengde og ikke kun frem til kl 06 som i dagens bestemmelser. Dette er eksempler på konkrete krav KAH nå har overlevert Oslo kommune.

«Vi ser frem til å fortsette å stå på i dagene fremover i forhandlingene på vegne av våre medlemmer», sier fylkesleder i FO Oslo, Hanne Groseth


Datoer for lønnsoppgjøret høsten 2020:

Oslo kommune:            Oppstart 3. september. Frist for enighet 15. september.

Staten:                          Oppstart 1. september. Frist for enighet 15. september.

Spekter:                        Oppstart 28. august, deretter avtales videre fremdrift pr område.

Virke-HUK:                   Oppgjøret gjennomføres 10.-12. november.

NHO:                            Baserer seg på frontfaget, avtales deretter lokalt.

Kirkelig sektor (KA):     Gjennomfører forhandlinger uke 44.

Les mer om høstens lønnsoppgjør HER!