Sommeren 2021

Vi avvikler ferie på fylkeskontoret fra fredag 2. juli til mandag 2. august. Ved behov for kontakt, send e-post til post@oslo.fo.no eller kontakt oss i henhold til planen under:


5/7 - 18/7 fylkessekretær Thomas Johnsen

Telefon: 957 27 571 / e-post: thomas.johnsen@fo.no


19/7 - 2/8 fylkesleder Hanne Groset

Telefon: 993 58 850 / e-post: hanne.groseth@fo.no


Vi ønsker alle FO medlemmer en riktig god sommer!

Hilsen

Hanne, Anita, Joachim, Kim Helene, Else, Lisbeth og Thomas

 


KAH bytter navn!

Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo, endrer navn til LO Kommune Oslo fra 1. juni. Navneendringen signaliserer at det er forhandlingssammenslutningen for LO-forbundene i Oslo kommune, og vil tydeliggjøre utad hvem sammenslutningen er til for. Vi håper at dette oppleves som positivt for medlemmene i forbundene, og at vi vil oppleves som enda mer synlig utad.