KAH bytter navn!

Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo, endrer navn til LO Kommune Oslo fra 1. juni. Navneendringen signaliserer at det er forhandlingssammenslutningen for LO-forbundene i Oslo kommune, og vil tydeliggjøre utad hvem sammenslutningen er til for. Vi håper at dette oppleves som positivt for medlemmene i forbundene, og at vi vil oppleves som enda mer synlig utad.