Dark Overlay
FO Oslo

FO Oslo

FO Oslo har 3800 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Oslos hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de profesjonsfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).