Datoer for lønnsoppgjøret høsten 2020:

Oslo kommune:            Oppstart 3. september. Frist for enighet 15. september.

Staten:                          Oppstart 1. september. Frist for enighet 15. september.

Spekter:                        Oppstart 28. august, deretter avtales videre fremdrift pr område.

Virke-HUK:                   Oppgjøret gjennomføres 10.-12. november.

NHO:                            Baserer seg på frontfaget, avtales deretter lokalt.

Kirkelig sektor (KA):     Gjennomfører forhandlinger uke 44.

Les mer om høstens lønnsoppgjør HER!