Ferieberedskap i FO Oslo sommeren 2020

Det avvikles ferie i avdelingen i ukene 27-31. Henvendelser bes sendt til post@oslo.fo.no i denne peioden, da de individuelle e-postadressen bare blir lest sporadisk i ferieperioden. Ved akutte hendelser eller behov for bistand, kontakt Fylkesleder Hanne Groseth på 993 58 850

Vi ønsker alle våre medlemmer er riktig fin sommer!

Med hilsen Arbeidsutvalget i FO Oslo