MELLOMOPPGJØR: Forhandlingene vil i år stort sett dreie seg om lønn.
MELLOMOPPGJØR: Forhandlingene vil i år stort sett dreie seg om lønn.


Denne uka starter årets lønnsoppgjør når LO leverer sine krav til NHO. Fristen for å bli enig om rammen for lønnsoppgjøret er 1. april. Denne rammen vil danne grunnlaget for lønnsøkninger norske arbeidstakere kan forvente seg i år.

Les også: LO vil kjempe for de lavlønte i lønnsoppgjøret. I dag ble kravene overlevert til arbeidsgiverne

FOs satsningsområde for dette oppgjøret er likelønn. Det kom klart fram da alle LO-forbundene var samlet for å vedta sine krav i februar. At LO samlet går inn for tydeligere satsning på likelønn er en viktig seier for FO.

Les mer: LO-lederen inspirert av FO: Vil løfte kampen for likelønn i årets lønnsoppgjør

 

1. Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Hva betyr det?

Hovedoppgjør og mellomoppgjør kommer annethvert år. Mens man i hovedoppgjør forhandler om både lønn og andre arbeidsforhold, som for eksempel arbeidstid, permisjon eller stillingskoder, handler et mellomoppgjør kun om lønnstillegget.

Noen ganger har man avtalt å forhandle videre om enkelte ting fra hovedoppgjøret året i forveien. I år er det avtalt at man skal forhandle videre om pensjon.

Les også: Her er LOs tariffpolitiske uttalelse
 

2. Når forhandles min lønn?

FOs medlemmer er organisert under mange forskjellige tariffavtaler som forhandles på ulike tidspunkt. Partene kan bli enige om å avtale at en del av lønnstillegget kommer sentralt, mens resten forhandles lokalt.

Om det blir lokale forhandlinger eller ikke er en del av de sentrale forhandlingene, og avgjøres der.
 

For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune (KS)

KS-området er det største tariffområde for FO, med om lag 13.000 medlemmer.

KS-oppgjøret starter 11. april, med frist for enighet 1. mai.


For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse)

FO har ca. 2400 medlemmer i Spekter helse. Tidspunktet for forhandlingene i årets mellomoppgjør er ikke fastsatt. Vanligvis blir de lagt til begynnelsen av mai, etter at KS og Stat er ferdige, og etter at Norsk Sykepleierforbund har gjennomført sine forhandlinger.

I forhandlingene blir det eventuelt avtalt at det også skal gjennomføres B-delsforhandlinger i det enkelte helseforetak, og da avtales også frister for dette.

Følg med på FO.no for å holde deg oppdatert.
 

For deg som jobber i Staten

FO har ca. 2.300 medlemmer i Staten. Forhandlingene starter 5. april, med frist for enighet 1. mai.
 

For deg som jobber i Oslo kommune

Oslo kommune starter forhandlinger rett etter KS-oppgjøret, og har samme frist: 1. mai.
 

For deg som jobber i en ideell virksomhet (Virke-HUK)

På området som kalles Virke-HUK har FO ca. 1100 medlemmer. Virke omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern.

Forhandlingene foregår 20. og 21. juni, med forventet resultat innen 22. juni.


For deg som jobber i privat virksomhet (NHO)

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. FO har ca. 600 medlemmer her.

Dette området er basert på frontfaget, med påfølgende lokale forhandlinger i hver enkelt bedrift. De lokale forhandlinger skjer på ulike tidspunkt. Ta kontakt med din tillitsvalgt. 
 

For deg som jobber i en virksomhet som er medlem i Spekter

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. LO Stats forhandlingsutvalg for Spekter vedtar kravene til del A 1.april.

2. april gjennomføres A-delsforhandlinger mellom LO Stat og Spekter. Etter A-delsforhandlingene skal det gjennomføres B-delsforhandlinger i den enkelte virksomhet (områdene 4 og 12).

Fristen for gjennomføring av disse forhandlingene avtales 2.april, og foregår vanligvis i mai.


For deg som jobber i Kirkelig sektor (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring.

Datoene for oppgjøret i KA-området er ikke klare. Følg med på FO.no.
 

3. Hva er frontfagsmodellen?

Lønnsoppgjørene i Norge er basert på den såkalte frontfagsmodellen. Det betyr at lønnveksten i internasjonalt konkurranseutsatt industri skal forhandles først. Det man kommer fram til i disse forhandlingene utgjør deretter en ramme for resten av oppgjøret.

Frontfaget forhandles 13. og 14. mars av Fellesforbundet og Norsk Industri, med frist for enighet 1. april.

Les mer om frontfagsmodellen her.
 

FO forhandler om din lønn

SAMLET LEDELSE: Her er FOs politiske ledelse samlet før LOs representantskap i februar, der kravene til lønnsoppgjøret ble vedtatt.


4. Kan jeg forvente lønnsøkning i år?

Ja.

Spørsmålet er hvor mye du får. Det avhenger av hvor mye som kommer i sentralt tillegg, og hvor mye som skal forhandles lokalt. Skal det forhandles lokalt i høst avhenger lønnsveksten også av om du får uttelling i de lokale forhandlingene.

FOs lønnsforhandlere er dyktige og jobber hardt for at våre medlemmer skal få uttelling for sin kompetanse, og lykkes ofte med det.

Hvis du ønsker at FO skal forhandle for deg hvis det blir lokale forhandlinger må du være medlem hos oss senest 30. april.
 

5. Hvem kan jeg spørre om jeg lurer på noe om lønnsutviklingen min?

Er du medlem i FO kan du alltid spørre våre tillitsvalgte på din arbeidsplass. De kjenner til hva du kan forvente med tanke på hva som er vanlig for din utdannelse, stilling og ansiennitet.

Du kan finne din tillitsvalgt her.

Hvis du ikke har en tillitsvalgt på din arbeidsplass, kan du kontakte fylkesavdelingen din her.
 

Bli medlem i FO