KS-OPPGJØRET: Forbundsleder Mimmi Kvisvk og forhandlingsrådgiver Helga Melsom i FO.a
KS-OPPGJØRET: Forbundsleder Mimmi Kvisvk og forhandlingsrådgiver Helga Melsom i FO.


KS-området er det største tariffområde for FO med om lag 13.000 medlemmer. Resultatet av disse forhandlingene gjelder altså deg som jobber i en kommune eller fylkeskommune. Oslo kommune har egne forhandlinger.

Kvisvik har forhåpninger til at LO Kommunes vektlegging av likelønn skal bidra til positiv likelønnsvekst.
 
Som i alle andre tariffoppgjør baserer LO Kommune sitt krav seg på repskapets tariffpolitiske uttalelse der de mest sentrale kravene er økt kjøpekraft til alle samt fremme likelønn. Hvordan man konkret skal gå frem for å fremme likelønn kan variere fra sektor til sektor, og i KS-oppgjøret er det sentralt å prioritere grupper og ansiennitetstrinn med flest kvinner og størst kvinneandel.

Les også: Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør

 

Vil kjempe for likelønn

I tillegg er det viktig at de lokale forhandlingene som føres lokalt i kapittel 3 og 5 etter det sentrale oppgjøret har samme økonomiske ramme som kapittel 4 og bidrar positivt til likelønnsutviklingen.

– Årets ramme gjør det mulig å få til økt kjøpekraft til alle samtidig som vi får til positiv likelønnsvekst, sier forbundslederen i FO.
 
Et annet viktig tema i oppgjøret blir pensjon. I går la regjeringen frem en lovproposisjon om hvordan den nye pensjonsordningen for offentlig ansatte skal bli. Dette lovforslaget er en oppfølging av den avtalen partene inngikk 3. mars 2018, og det er viktig at partene i KS har en felles forståelse av hvordan prosessen skal bli fremover. Les mer om lovforslaget.

Les også: Dette sier Mimmi Kvisvik om lønnsoppgjøret til Fontene

Les også: Dette skriver KS om åpningen av lønnsoppgjøret

 

FO prioriterer pensjon

Mimmi Kvisvik understreker at FO sine medlemmer og tillitsvalgte er opptatt av pensjon, og trenger å vite hva som skjer.

– Det er en sentral prioritering for FO å bidra til at de får så god informasjon som mulig, og dette vil vi bidra til å sørge for. I kommunal sektor har vi en tariffestet pensjonsordning, og det er sentralt at endringer forbundet med ny ordning blir gjennomført som reelle forhandlinger med konfliktrett, sier Kvisvik og legger til:

– De siste årene har vi klart å gjennomføre reelle forhandlinger i KS-området uten mekling, og jeg håper vi fortsetter denne gode tradisjonen.
 
Fristen for å bli enige i årets mellomoppgjøret i KS er natt til første mai.
 
Les kravet til LO Kommune her (PDF, 4MB)

Les også pressemelding fra LO Kommune (PDF, 121KB)