Fo-medlem
TILLITSVALGTE: Denne uken deltok om lag 30 tillitsvalgte i FO på påvirkningskurs på Lillehammer.

FO arrangerer jevnlig relevante kurs og arrangementer for medlemmer og tillitsvalgte.  Kursene handler om alt fra lønn- og arbeidsforhold til faglige arrangementer, som Sosialarbeiderdagen.

Fredag 15. februar foreleste forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO på et kurs i helse- og sosialpolitisk påvirkning. 

Les hva deltakerne selv synes om kurset lenger ned i saken.

– FO sine medlemmer jobber i ulike deler av velferds-Norge. Dere ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Vi har en fordømt plikt til å si ifra om baksiden av medaljen av den politikken som føres.

Mimmi Kvisvik
PÅVIRKNINGSAKTØR: Forbundsleder Mimmi Kvisvik snakket om at FO er en stor påvirkningsaktør politisk. 

 

– Vi må ikke støte ut eller marginalisere, men utvikle og inkludere. På tvers av befolkningen, og ikke bare for den øverste delen av befolkningen. Kjenner dere på ansvaret?, spurte Kvisvik, til flere bekreftende nikk blant de 30 tillitsvalgte som deltok.

Følg med på FO sine hjemmesider for aktuelle kurs og datoer!

 

– FO er stor sosialpolitisk aktør

På tillitsvalgtskurset på Lillehammer snakket forbundsleder Mimmi Kvisvik om at FO jobber ut ifra en handlingsplan med de viktigste områdene for helse- og sosialpolitisk påvirkning. De store temaene er blant annet barnevern, rus og psykisk helse og Nav og fordelingspolitikk.

– Det betyr ikke at vi aldri jobber med fengsler, kriminalpolitikk eller familievern, men dette er hovedinnsatsområdene. Der treffer vi de fleste feltene våre medlemmer jobber på. Men vi må alltid ta med de små nisjeområdene også, sa Kvisvik.

Forbundslederen trakk fram tre eksempler på sentrale påvirkningsprosjekter i FO:
-    Etterverns-kampanjen for barnevernsbarn #takkmamma og #takkpappa
-    Forskrift til arbeidsmiljøloven om vold og trusler
-    Opptrappingsplan for tjenester til personer med utviklingshemming

 

Kurs i helse- og sosialpolitisk påvirkningskurs

Om lag 30 tillitsvalgte i FO deltok på tredagers-kurset i helse- og sosialpolitisk påvirkning på Lillehammer.

Ingunn Strand Johansen
FYLKESAVDELINGER I FO:  Fylkesleder i FO Akershus Ingunn Strand Johansen og forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik. 

 

– Flere av deltakerne har allerede mye erfaring og kan omtrent kalles for viderekomne. Men vi har lagt opp programmet deretter, sier fylkesleder i FO Akershus, Ingunn Strand Johansen. 

Sammen med fylkesleder i FO Oppland, Lisbeth Berntsen Grandalen, har hun hatt hovedansvaret for kurset, som er i regi av FO region Øst. 

I tillegg til de to fylkene inngår FO Hedmark og FO Østfold i region Øst. Kurset var åpent for alle FOs medlemmer landet over.

– Jeg synes det er flott at vi samarbeider på tvers av avdelinger om slike kurs. Og jeg har også blitt inspirert av foreleserne og deltakernes bidrag, sier en fornøyd fylkesleder i FO Oppland, Lisbeth Berntsen Grandalen.

Les mer: Her er årets 10 viktigste FO-saker

 

To tillitsvalgte om påvirkningskurset i FO

1. Lena Buholt (37), barnevernspedagog, hovedtillitsvalgt i Spydeberg kommune og miljøterapeut i kommunale boliger, FO Østfold.

Tillitsvalgt FO
KURSDELTAKER: Hovedtillitsvalgt i Spydeberg kommune Lena Buholt.


– Hva betyr det for deg som tillitsvalgt å delta på slike samlinger?
– Jeg kan dra hjem og være tryggere i min rolle som hovedtillitsvalgt. Jeg kan stå stødigere og har innsikt i de tingene jeg trenger for å kunne påvirke. Etter spesielt dette kurset, trenger jeg ikke «kaste baller rundt meg», men jobbe ryddigere og mer systematisk med påvirkning.

– Hva vil du si til medlemmer og tillitsvalgte som vurderer å dra på FOs kurs?
– Det er verdifullt med kunnskap og å møte andre mennesker i fagfeltet. Nettverket er viktig for å hente inspirasjon. På kurs hører jeg hvordan andre FOere har det, hva andre gjør og hvordan de får det til. 

– Hva gjorde at du dro på kurs?
– At jeg ble hovedtillitsvalgt i kommunen og ble fulgt opp av en flott fylkesavdeling i Østfold.

– Siden 2019 er året for tillitsvalgte i LO-forbundene. Hva er det beste med å være tillitsvalgt i FO?
– Muligheten du får til å påvirke, og tilgangen til disse kursene. Faktisk. Som tillitsvalgt får du innsikt i det som skjer og en tydeligere rolle i møter i kommunen. 

Les mer: Slik påvirker FO statsbudsjettet 2019
 

2. Per Erik Wiker (47), barnevernspedagog, plasstillitsvalgt og barnevernkonsulent ved Gjøvik og Land barneverntjeneste, FO Oppland.

Tillitsvalgt FO
KURS: Plasstillitsvalgt i FO, Per Erik Wiker (i midten) skryter av det sosiale og faglige fellesskapet på tredagers-kurset på Lillehammer.


– Hva vil du si til medlemmer og tillitsvalgte som vurderer å dra på FOs kurs?
– Du bør dra på kurs for å få inspirasjon og verktøy til å faktisk gjøre noen grep som betyr en forskjell på egen arbeidsplass og i eget lokalmiljø. Det er også sosialt og du treffer andre medlemmer i FO-familien. 

– Hva betyr det for deg som tillitsvalgt å delta på slike samlinger?
Det er så mye kunnskap i FO at det er nyttig for meg å få ta del i dette og kunne gjøre noe for mine medlemmer på min arbeidsplass. Det betyr en forskjell i arbeidshverdagen.

– Siden 2019 er året for tillitsvalgte i LO-forbundene. Hva er det beste med å være tillitsvalgt i FO?
– At jeg som tillitsvalgt i FO har en organisasjon med kunnskap om profesjonene i ryggen. FO har et faglig perspektiv, og retter ikke søkelyset kun på regler i arbeidslivet. Vi som medlemmer i FO og profesjonsutøvere bør knytte oss til forbund som jobber faglig opp i mot den utdanningen vi har tatt.