Illustrasjonsfoto 2018s viktigste saker

1. Slik ble årets lønnsoppgjør


Årets tariffoppgjør var et hovedoppgjør - med lange forhandlinger og noen harde kamper. FOs medlemmer er organisert i ulike avtaler på ulike områder. Som FO-medlem var det mange ting å glede seg over. Her er en oversikt over hvordan det gikk på de ulike områdene.

Se resultatene her.

 

2. Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

 

ill foto

24. mai ble det klart at flertallet av medlemmene i LO, Unio og YS hadde stemt ja til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Blant FOs medlemmer som stemte ble det også et klart ja-flertall.

For LO og FO var det viktig å sørge for en bedre pensjonsordning for de yngste arbeidstakerne, og å sikre de som av ulike grunner må slutte tidlig. Det målet ble oppnådd.

Les også: Ja til ny tjenestepensjon  

– Med ny pensjonsavtale har vi sikret at de yngste arbeidstakerne oppnår 66 prosent av sin lønn i pensjon langt tidligere enn med dagens ordning, sa FO-leder Mimmi Kvisvik tilfreds da resultatet var klart.

Avtalen legger opp til en godt tilpasset AFP, samtidig som det vil lønne seg å jobbe lenger. I tillegg vil det blir lettere å bytte jobb mellom privat og offentlig sektor. Avtalen sørger for kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner der alle offentlig ansatte er sikret tjenestepensjon.

Les mer: Dette betyr den nye pensjonsavtalen for deg


3. FO påvirket statsbudsjettet

Mimmi Kvisvik

Hvert år jobber FO hardt for å påvirke statsbudsjettet. – Målet er å fremme medlemmenes interesser og påvirke på strukturelt nivå, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Forbundsledelsen og rådgivere i FO svarer på høringer året rundt. En av de viktigste er høringene er i kjølvannet av statsbudsjettforslaget som legges fram i oktober.

– Vi får ofte tilbakemeldinger fra medlemmene våre om hvordan den rådende politikken slår ut for brukerne og i bekjempelsen av sosiale problemer. Derfor er statsbudsjetthøringene en svært viktig arena for FO, sier Mimmi Kvisvik.

Les mer: Slik påvirker FO arbeidet med Statsbudsjettet.

Dette påvirket FO

Da budsjettet ble vedtatt i november hadde flere av FOs anbefalinger blitt inkludert. Kvisvik var likevel ikke helt fornøyd.

Les om endringene i budsjettet og hva hun synes her: – Fortsatt et budsjett med usosial profil: 


4. Dette fikk FO ut av deltakelse på Arendalsuka

arendals uka

For syvende år rad deltok FO på den politiske konferansen Arendalsuka. Etterpå var FO-leder Mimmi Kvisvik stolt.

–  Det er så mange dyktige folk i forbundet vårt og gode tillitsvalgte. Dessuten synes jeg vi treffer godt med temaene våre, sa hun.

FO arrangerte tre seminarer i løpet av uken, om likelønn, arbeidsinkludering og kompetanse i barnevernet.

Se hvordan det gikk her: FOs høydepunkter fra Arendalsuka

5. Vellykket kampanje for ettervern i barnevernet

Illustrasjonsfoto

Kampanjen «Takk mamma» samlet i løpet av noen få uker i september 18.000 underskrifter for kravet om lovfestet ettervern for barn som har vært i barnevernets omsorg. 18. desember meddelte Erna Solberg at regjeringen går inn for dette.


Kampanjen var et samarbeid mellom Landsforeningen for barnevernsbarn og FO. Budskapet nådde flere hundre tusen i sosiale medier og ble støttet av 26 organisasjoner, deriblant Redd Barna, Skeiv Ungdom, Unicef og LO. Barneombudet og flere kjendiser støttet også kampanjen. Se noen av dem her

Ettervern handler om at de som har vokst opp uten foreldre, skal ha et tilbud også etter at de fyller 18 år.

– Dette viser at det nytter å si ifra. Vi er så takknemlig for de tusenvis som har signert på oppropet og bidratt til at regjerningen nå går inn for forslaget vårt, sier Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen.

Les mer her: Samlet inn nesten 18.000 underskrifter

Se kampanjefilmen her:

6. Barnevernspedagog Christian Wiik Kynsveen valgt inn i FOs forbundsledelse

Christian Wiik Kynsveen

30-åringen fra Nordland ble enstemmig valgt inn i FOs toppledelse på landsstyremøtet oktober.

Wiik Kynsveen beskrives av valgkomiteen som faglig sterk og med stor arbeidskapasitet. Valgkomiteen la også vekt på at han representerer en ny generasjon FO-ere.

Bli bedre kjent med Christian Wiik Kynsveen her

– Dette er veldig spennende! Jeg gleder meg enormt til å være en del av ledelsen og til å kunne drive en mer framoverlent politikk fra FO. Ikke minst er jeg klar til å kjempe for barnevernspedagogene, sa Wiik Kynsveen da han ble valgt.

Les mer her

7. Opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning

Marit Selfors Isaksen

Personer med utviklingshemning i Norge opplever daglig brudd på menneskerettighetene. FO mener regjeringen gjør for lite med dette og lanserte derfor en egen tiltaksplan i høst.

Les hele opptrappingsplanen her

– Det er på tide med handling. Vi må vise at vi er en nasjon som ivaretar alle landets innbyggere, at vi er en velferdsstat bygget på solidaritet og likeverd, sa Marit Selfors Isaksen da opptrappingsplanen ble lansert.
Opptrappingsplanen er basert på NOUen «På lik linje».

Les mer: Slik kan regjeringen sikre kvalitet i tjenestene til personer med utviklinghemning

8. «Sosionomisere» på tredjeplass over årets nyord

FOs Kathrine Haugland Martinsen i samtale med Christian Tybring-Gjedde (Frp) og FO-medlem Linnea Nasholm.
– Dette er jo egentlig bare gøy, sa sosionom Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen etter kåringen. Hun mener ordet har gått fra å være negativt ladet til å bety noe positivt.

Les også: FO reagerer på uttalelser om sosionomer

Både Erna Solberg og Christian Tybring-Gjedde har de siste årene brukt ordet «sosionomisere» som noe negativt. Nå har Språkrådet kåret ordet til det tredje beste nye ordet i Norge.

– Jeg har hørt flere bruke ordet med positiv klang, at vi i dagens samfunn trenger mer sosionomisering, ikke mindre, mente Martinsen.

Les hele saken her

Les mer: SOS for sosionomer (Aftenposten: A-Magasinet, for abonnenter)  

9. Stor suksess med FO-dagene

Mimmi Kvisvik
FO-dagene gikk av stabelen i november og ble en vellykket profesjonskonferanse for medlemmene som deltok, både faglig og sosialt.

– Det er fint ha en arena med vekt på det profesjonsfaglige innholdet. Det er noe av dette som gjør FO unik som fagforening, sa forbundsleder Mimmi Kvisvik etter konferansen.

Les mer her: Over 200 deltok på FO-dagene

LES OGSÅ: Dette synes deltakerne om FO-dagene 2018

10. To verveuker og ny medlemsrekord 

Illfoto verve
I løpet av året har FO arrangert to FO-uker. Medlemstallet er nå oppe i om lag 29.000. Aldri har så mange vært medlem i FO.

Kampanjeukene #FOuka i juni og #minfagFOrening i desember førte til en rekke nye innmeldinger i FO. Både tillitsvalgte og medlemmer gjorde en god jobb med vervingen.

– Når vi vokser i antall medlemmer blir vi også sterkere i forhandlinger og i politisk påvirkning. Det er bra for alle, sa en fornøyd leder i nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen etter verveuka. 

Les mer: FOs verveuke i gang