BARNEVERNSDEBATT: Den store barnevernsdebatten har blitt et fast arrangement under Arendalsuka. Her er forbundslederen avbildet fra en barnevernsdebatt i 2022
DEBATT: Den store barnevernsdebatten har blitt et fast arrangement under Arendalsuka. Her er forbundslederen avbildet fra en barnevernsdebatt i 2022

Fra 14. til 18. august er hele det politiske Norge samlet i Arendal. Arendalsuka er landets største politiske festival, og som fagforeningen for sosialarbeidere er FO tilstede for å løfte medlemmenes saker for politikere, journalister og arbeidslivets parter.

Følg FO gjennom uka på Facebook, Instragram og Twitter.

I flere år har FO deltatt på Arendalsuka for å sette sosialpolitikken på dagsorden, avdekket det store kompetansebehovet i velferdstjenestene og bidratt med løsninger på vår tids største utfordringer. Dette vil vi fortsette med, også i år.

Kommune- og fylkestingsvalget 2023

I år er det lokalvalg. Dette vil naturligvis prege arrangementene i Arendal. Politikerne bestemmer hvilke arbeidsvilkår FOs medlemmer har på jobb, de bestemmer hvordan velferdsstaten skal se ut og hvor god hjelp vi kan gi til dem som trenger det. FO vil bruke Arendalsuka til å komme i kontakt med nåværende og kommende arbeidsgivere for mange av våre medlemmer.

Fordi FO er fagforeningen for sosialarbeidere, er vi til sammen den fremste sosialpolitiske eksperten i Norge. Vi har et ansvar for å bruke denne posisjonen til å stå opp for tryggheten til dem som er avhengige av, og som jobber i, velferdsstaten. Det er slik vi har satt saker som arbeidslinja, vernepleiermangel og kompetansebehov i barnevernet på dagsorden.

Her er FOs arrangement oppsummert:

I tillegg deltar FO på en rekke møter arrangert av andre.

Les mer om FOs arrangementer under Arendalsuka

Trykk på knappen over for å se programmet og lese mer om arrangementene våre.

Se tidligere aktiviteter under Arendalsuka
2021: Se hva FO gjorde i Arendal
2022: Slik markerte FO seg på Arendalsuka