SOSIALARBEIDERPRISEN: Kjenner du noen som gjør en særskilt innsats som sosialarbeider?
SOSIALARBEIDERPRISEN: Kjenner du noen som gjør en særskilt innsats som sosialarbeider?

Kjenner du en kollega eller en gruppe kollegaer som fortjener en pris for sin særskilte innstas som sosialarbeidere? Nå kan du melde inn dine kandidater. For 17. år på rad deler FO ut sosialarbeiderprisen. 

Medlemmer, tillitsvalgte, klubber og fylkesavdelinger oppfordres til å sende inn forslag på kandidater til arbeidsutvalget i FO innen 01. januar 2023.

Prisen gis til et FO-medlem eller ei gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

Prisen er et stipend på kr 40 000 som kan brukes til deltakelse på konferanser, studietur eller annet faglig utviklingsarbeid innenfor fagfeltene til FOs medlemmer

Forslaget må være utfyllende og godt begrunnet. 

FOs arbeidsutvalg utarbeider på bakgrunn av de nominerte kandidatene sin innstilling til FOs landsstyre, som fatter vedtak om hvem som får prisen. Prisen deles ut på den internasjonale sosialarbeiderdagen 21. mars 2023.

Forslag sendes til: 
Arbeidsutvalget i FO, Boks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo. 
E-post: kontor@fo.no 

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Inger Karseth.
E-post: inger.karseth@fo.no, tlf: 480 61 261.

Se hvem som har vunnet sosialarbeiderprisen tidligere:
2022: Her overrekkes Årets sosialarbeider den gjeve prisen
2021: Disse vant Årets sosialarbeiderpris
2020: Hanne Kro Sørborg er Årets sosialarbeider
2019: #heierna fikk Sosialarbeiderprisen
2018: Vernepleier Bernt Barstad er årets sosialarbeider