FORNØYD: FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd med et oppgjør som gir uttelling for kompetanse og ansvar.
FORNØYD: FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd med et oppgjør som gir uttelling for kompetanse og ansvar.

Forhandlingene gjelder deg som jobber i en kommune eller fylkeskommune. Oslo kommune er et eget tariffområde. Les mer om forhandlingene i Oslo her.

FOs krav inn i årets kommuneoppgjør var økt kjøpekraft for medlemmene, tillegg som bidro til likelønn og motvirket lavlønn, samt bedre uttelling for kompetanse og ansvar.

– FO organiserer sosialarbeidere i hele velferdsstatens førstelinje. Nav, barnevern, psykisk helsetjeneste, rusomsorg, miljørettet oppfølging i skole, helse- og omsorgstjenester og andre er helt avhengig av denne kompetansen. Den må verdsettes høyere, sa forbundsleder Mimmi Kvisvik før forhandlingene startet.

Lørdag kl. 21.00 ble partene enige om en avtale som ga forbundet viktige gjennomslag.

SE HELE AVTALEN: Protokoll fra KS-forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 (PDF, 210KB)

Når vi står flere sammen, får vi flere gjennomslag.

Bli med i FO

– Det er ingen tvil om at dette er et kompetanseoppgjør, sier Kvisvik, som representerte forbundet i forhandlingsutvalget til LO Kommune.

Langt bedre kjøpekraft

Prisveksten i år er anslått til 4,9 prosent. Økt kjøpekraft betyr mer enn dette i lønnsøkning. For å ta igjen mindrelønnsutviklingen for kommunalt ansatte, måtte oppgjøret gi mer enn frontfagsrammen på 5,2 prosent. Samlet fikk kommuneoppgjøret en ramme på 5,4.

Ny garantilønnstabell fra og med 1. mai 2023
Stillinger med:0-4 års ansiennitet6 års ansiennitet8 års ansiennitet10 års ansiennitet16 års ansiennitet
krav om 3-årig U/H-utdanningkr. 485 400kr. 495 600kr. 505 800kr. 556 600kr. 569 100
krav om 4-årig U/H-utdanningkr. 526 400kr. 536 700kr. 556 900kr. 581 100kr. 598 900
krav om 5-årig U/H-utdanningkr. 562 000kr. 567 400kr. 580 500kr. 609 200kr. 654 700
krav om mastergradkr. 592 100kr. 599 000kr. 609 500kr. 643 700kr. 709 600

LAST NED TABELLEN: Garantilønnstabell for ansatte i KS-området (01.05.2023) (PDF, 167KB)
SJEKK HELE AVTALEN: Protokoll fra KS-oppgjøret 2023 (PDF, 210KB)

– Nyansatte sosialarbeidere får minst 26 300 kroner mer i året, mens medlemmer med mastergrad og 16 års ansiennitet er garantert 48 000 kroner mer, når vi inkluderer tilleggene som ble gitt 1. januar. Dette er en tydelig uttelling for kompetanse og ansvar, sier Kvisvik.

I fjorårets hovedoppgjør ble det avtalt sentrale tillegg med virkningsdato 1. januar 2023. Disse kommer på toppen av tilleggene som ble avtalt i årets mellomoppgjør. 

– Nå har vi klart å løfte hele laget. Det er godt å se at det er mulig å komme i mål med et oppgjør gjennom forhandlig, uten å måtte innom Riksmekleren eller streike på veien. Dette styrker forhholdet mellom partene i arbeidslivet, tilliten til frontfaget og den norske modellen, sier Kvisvik til Aftenposten og E24.

Her er de viktigste tallene:

  • Lønnsrammen for oppgjøret er på 5,4 prosent. 0,2 prosentpoeng høyere enn rammen fra frontfaget, og vesentlig høyere enn estimert prisvekst på 4,9 prosent.
  • Avhengig av utdanningslengde og ansiennitet får FOs medlemmer mellom kr. 26 300 og kr. 42 000 ekstra i dette oppgjøret. I fjorårets oppgjør fikk ansatte med 16 års ansiennitet i stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning eller mastergrad henholdsvis kr. 4 500 og kr. 6 000 ekstra i året. Disse tilleggene hadde virkning fra og med 1. januar 2023. 
  • Hele lønnsrammen for ansatte i kapittel 4 fordeles sentralt, og det settes ikke av en pott til lokale forhandlinger. 
  • Ledere i kapittel 4 gis et lønnstillegg på 5,7 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30. april 2023. Lønnsøkningen for ledere i kapittel 3 og 5 avgjøres gjennom lokale forhandlinger. Ta kontakt med din hovedtillitsvalgte, dersom dette gjelder deg. 
  • Overhenget fra 2022 er satt til 1,0 prosent og oppgjøret har en glidning på 0,2 prosent.

Slik foregår forhandlingene i kommunal sektor

I forhandlingene med KS forhandler FO som en del av LO kommune. LO kommune representerer totalt 190 000 kommunalt ansatte fordelt på syv LO-forbund; Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. Som en del av den største sammenslutningen får FO flere gjennomslag for våre medlemmer.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 2023
FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff

Mimmi Kvisvik rådfører seg i tillegg med et forhandlingsutvalg bestående av FO-tillitsvalgte i kommunal sektor og rådgivere ved forbundskontoret. Sammen sørger de for at FO-medlemmenes interesser blir ivaretatt.

SOSIALARBEIDERPODDENLønnsoppgjøret i kommunal sektor på 1-2-3

Har du spørsmål om lønnsforhandlingene? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.