Hovedavtalen 2016 - 2017 (forlenget til 31.12.2019)

Hovedavtalen for perioden 1.1.2016 - 31.12.2017 er forlenget med to år.
Last ned (pdf) (871KB)

Hovedtariffavtalen for 2018 - 2020

Regulerer lønnsforholdene innenfor kommunsektoren
Last ned (pdf) (1MB)

Sentrale generelle særavtaler (SGS) 

SGS-1001
Reiseregulativet
Varighet 1.1.2019 - 31.12.2020
Last ned (pdf) (58KB)

SGS-1002
Arbeidstøy og musikkinstrumenter
Varighet 1.1.2017 - 31.12.2020
Last ned (pdf) (110KB)

SGS-1010
Følge av pasient/klient/elev
Varighet 1.1.2019 - 31.12.2019
Last ned (pdf) (165KB)

SGS-1020
OU-midler
Varighet 01.01.2019 - 31.12.2020
Last ned (pdf) (171KB)

SGS 1030: Avlastere
Varighet 01.07.2017 - 31.03.2019 (avtalen er prolongert i 3 måneder)
Last ned (pdf) (360KB)

Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) 

SFS-2201 
Barnehager, SFO, skole og familiebarnehage
Varighet 1.5.2018 - 31.12.2019
Last ned (pdf) (602KB)

SFS-2208 
PPT - Supervisjon
Varighet 01.01.2019 - 31.12.2020
Last ned (pdf) (117KB)

SFS-2301
Helsetjenesten
Varighet 01.01.2019 - 31.12.2020

Last ned (pdf) (192KB)

Samledokument med særavtalene nevnt over
Last ned (pdf) (412KB)

Pensjon 2018

Pensjonsavtale
Last ned (pdf) (85KB)

Uravstemningsdokument ny pensjon
Last ned (pdf) (9MB)

FOs anbefaling KS
Last ned (pdf) (40KB)