På denne siden finner du de viktigste avtalene som berører deg som arbeidstaker. Har du spørsmål kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

KS er det største og viktigste tariffområde for FO med om lag 14 000 medlemmer.

Oppdatert lønnstabell finner du her.

Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt på grunn av koronakrisen.

Se også: Protokoll om utsettelse av lønnsoppgjøret 2020. (PDF, 118KB)


Hovedavtalen 2020 - 2021

Last ned (pdf)  (636KB)

Veileder for hovedavtalen

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget et hefte som en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås.

Les veilederen her: Last ned (pfd) (PDF, 819KB)


Hovedtariffavtalen for 2018 - 2020

Regulerer lønnsforholdene innenfor kommunsektoren
Last ned (pdf) (1MB)


Sentrale generelle særavtaler (SGS) 


SGS-1001
Reiseregulativet
Varighet 1.1.2019 - 31.12.2020
Last ned (pdf) (58KB)


SGS-1002
Arbeidstøy og musikkinstrumenter
Varighet 1.1.2017 - 31.12.2020
Last ned (pdf) (110KB)


SGS-1010
Følge av pasient/klient/elev
Varighet 1.1.2020 – 31.12.2020
Last ned (pdf) (145KB)


SGS-1020
OU-midler
Varighet 01.01.2019 - 31.12.2020
Last ned (pdf) (171KB)


SGS 1030
Avlastere
Varighet 1.1.2020 – 31.12.2020
Last ned (pdf) (589KB)


SGS 2020
Pensjonsordninger
Varighet 1.1.2020 – 30.4.2020
Last ned (pdf) (332KB)Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) 


SFS-2201 
Barnehager, SFO, skole og familiebarnehage
Varighet 1.1.2020 – 31.12.2021
Last ned (pdf) (493KB)


SFS-2208 
PPT - Supervisjon
Varighet 01.01.2019 - 31.12.2020
Last ned (pdf) (117KB)


SFS 2213
Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring
Varighet 1.1.2020 – 31.12.2021
Last ned (pdf) (914KB)


SFS-2301
Helsetjenesten
Varighet 01.01.2019 - 31.12.2020
Last ned (pdf) (192KB)


Samledokument med særavtaler
Last ned (pdf) (432KB)


Pensjon 2018

Pensjonsavtale
Last ned (pdf) (85KB)

Uravstemningsdokument ny pensjon
Last ned (pdf) (9MB)

FOs anbefaling KS
Last ned (pdf) (40KB)