Søk

Du er her:

Sosionomen

Sosionomutdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Sosionomen bistår barn, voksne, grupper og lokalsamfunn i deres innsats for bedre livsvilkår. Dette gjøres i tett samarbeid med den eller de det gjelder.

Arbeidet er forankret i menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

Sosionomen jobber blant annet i kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester, NAV, barneverntjeneste, sykehus, psykisk helsearbeid for barn og voksne, rusbehandling, skole, familievern, kriminalomsorg, flyktninge- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

I tillegg til direkte arbeid med mennesker jobber sosionomer med forskning, undervisning, administrasjon og ledelse.

 • Utlysning av fagstipend for sosionomer og velferdsvitere 2018

  07.11.2017

  Er du sosionom eller velferdsviter, kan du nå søke om et fagstipend på inntil 20 000 kroner fra Fellesorganisasjonen (FO). Profesjonsrådet for sosionomer ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle sosionomers og velferdsviteres kompetanse.

 • FO på europeisk sosialarbeiderkonferanse

  01.06.2017

  Årets europeiske sosialarbeiderkonferanse gikk av stabelen denne uka i Reykjavik på Island. Norge og Fellesorganisasjonen (FO) var godt representert både blant forelesere og blant deltakerne.

 • Medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend

  14.06.2016

  FO-medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend. Det vedtok landsstyret i dag tirsdag, etter at Kongressen i fjor ba om en gjennomgang av FOs stipendordninger. I tillegg inviteres landsmøtet i 2019 til å gjøre endringer av kriteriene for Olav Knudsens minnestipend.

 • Mediedekning en merbelastning for barn

  26.05.2016

  I en kronikk 24. mai oppfordrer barneombud Anne Lindboe pressen til å være varsom i sin dekning av barnevernssaker. Fellesorganisasjonen (FO) stiller seg bak oppfordringen. Når kritikken går ut over dem man i hovedsak skal hjelpe bør det lyse en varsellampe, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i Dagbladet i dag.

 • Marianne Ragna Andreassen ble årets sosialarbeider i 2015

  22.10.2015

  - Sosialarbeidere er mektige. Vi må bruke det mandatet vi har, sier årets sosialarbeider i 2015, Marianne Ragna Andreassen fra Sortland. Hun har jobbet med utsatt ungdom, rus, psykiatri og folkehelse.

 • FO ba om en styrking av barnevernet i Stortinget

  19.10.2015

  Irmelin Sangolt Tjelflaat representerete FO-ledelsen i høringen om familie- og kulturkomiteens budsjett i dag. En reell økning av øremerkede midler på 250 millioner kroner til barneverntjenesten, samt en flerårig opptrappingsplan for det kommunale barnevernet, og et barnevern med ansvar for alle enslige, mindreårige asylsøkere var blant kravene FO la fram.

 • FO har inngått samarbeidsavtale med Fagforbundet

  19.10.2015

  I dag signerte forbundslederne Mette Nord fra Fagforbundet og Mimmi Kvisvik fra Fellesorganisasjonen (FO) en ny samarbeidsavtale mellom de to forbundene. - Målsettingen er at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Vi har mye felles, og nå har vi konkretisert hvordan samarbeidet kan løftes, sa Kvisvik.

 • Ny veileder om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator

  06.10.2015

  Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.

 • FO og Fagforbundet krever bemanningsnorm i barnevernet

  25.09.2015

  FO og Fagforbundet går nå sammen om å kreve et tak på antall barn saksbehandlere i barnevernet skal ha for at barnevernet skal kunne gi et godt faglig tilbud. Kravet om veiledende bemanningsnorm frontes nå av de to forbundene både gjennom en video og i en brosjyre som er laget.

 • God tannhelse er viktig for alle!

  02.07.2015

  Helsedirektoratet har i en ny rapport utredet effekt av tannbehandlingstilbudene til rusmiddelavhengige, og kartlagt tannhelseforholdene til personer med kvalifiseringsstønad fra NAV.

Viser fra 1 til 10 av totalt 40 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning