FO under Arendalsuka

Arendalsuka går av stabelen fra mandag 12. august til fredag den 16. I løpet av uka vil FO arrangere flere egne møter, i tillegg til å bidra på flere LO-arrangement og delta på møter og debatter som arrangeres av andre.

MER OM UKA: Hva gjør FO på Arendalsuka 2024?

Her ser du en samlet oversikt over hvilke arrangement FO er involvert i. Vi håper å se deg på flere av dem!


Tirsdag 13. august


Psykisk helsevern for unge: Kan vi få for mye av det gode?

Når: Tirsdag, 13. august. kl. 14.30 - 15.15
Hvor: MS Lofoten
Arrangør: Fafo
Lenke til arrangementet

Køene i psykisk helsevern øker, og etterspørselen etter diagnoser og behandling overgår tilbudet. Er det en reell økning i psykiske lidelser eller fører mer åpenhet, mindre stigma og økt kapasitet for å diagnostisere og behandle til økt etterspørsel etter diagnosene? Hør blant annet FO-leder Marianne Solberg i debatt om temaet. 
 

Kvinnenes kamp - Marta Breen om kvinnesak, vold mot kvinner, arbeidshelse og abort

Når: Tirsdag, 13. august. kl. 19.00 - 20.30
Hvor: Bankgården
Arrangør: LO
Lenke til arrangementet

Bli med på en engasjerende og tankevekkende kveld med den anerkjente forfatteren og feministen, Marta Breen. Breen tar oss med på en reise gjennom kvinnesaken og kvinnekampen, og aktuelle likestillingsspørsmål som vold mot kvinner, kvinners arbeidshelse og abort. Etter kåseriet kan du bli med på quiz. 
 


Onsdag 14. august


Bidrar klima- og miljøomstillingen til å øke forskjellene i Norge i dag?

Når: Onsdag, 14. august. kl. 12.30 - 13.30
Hvor: Bankgården, ute
Arrangør: LO
Lenke til arrangementet

LO retter søkelyset mot sosiale utfordringer og muligheter i den grønne omstillingen. Vi ser på hvordan klima- og miljøpolitikken påvirker, og påvirkes, av ulikhet i samfunnet. Hva er nødvendige, tekniske løsninger for å minimere global oppvarming, og hvilke sosiale løsninger må til for å skape bred oppslutning for ambisiøs klima- og miljøpolitikk?
 

Digitalisering og tillitsreform i Nav

Når: Onsdag, 14. august. kl. 15.00 - 16.30
Hvor: Bankgården
Arrangør: Fagforbundet og FO - Fellesorganisasjonen
Lenke til arrangementet

Bli med når FO og Fagforbundet inviterer til to panelsamtaler om digitalisering og tillitsreform i Nav, ledet av FOs egne Ina Libak. To kvalifiserte panel vil ta for seg muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i Nav og tillitsreformen som gjennomføres i etaten. 
 

Nøkkel til egen bolig – Hvordan kan unge med funksjonsnedsettelser komme inn på boligmarkedet?

Når: Onsdag, 14. august. kl. 15.15 - 16.00
Hvor: Hjerneteltet
Arrangør: CP-foreningen, FFO og HBF
Lenke til arrangementet

Å leve og bo selvstendig er viktig for alle, også for unge med funksjonsnedsettelser. Men det vanskelig å komme seg på inn på boligmarkedet, og mange med funksjonsnedsettelser har særlige utfordringer. Hva skal til for at flere unge med funksjonsnedsettelser får etablert seg i egen bolig?
 


Torsdag 15. august


Alle fortjener en trygg skolehverdag

Når: Torsdag, 15. august. kl. 12.15 - 13.00
Hvor: Bankgården, 4. etg.
Arrangør: FO (Fellesorganisasjonen)
Lenke til arrangementet

Hvordan kan ansatte med sosialfaglig kompetanse bidra til å styrke det psykososiale læringsmiljøet? Bli med på FOs arrangement om hva som skal til for å investere i gode læringsmiljø, betydningen av sosialfaglig kompetanse og miljøterapeuter som ressurs i laget rundt eleven. SoVei-prosjektet (Sosialveileder i skolen) innleder med å presentere prosjektet og hvilke resultater det har hatt.
 

Den store barnevernsdebatten: EMD-dommene - fra en grøft til en annen?

Når: Torsdag, 15. august. kl. 14.30 - 15.30
Hvor: Bærekraftscenen (260 plasser)
Arrangør: Arendalsuka, FO, SOS-barnebyer og Landsforeningen for barnevernsbarn
Lenke til arrangementet

Den store barnevernsdebatten, et av FOs faste arrangement, er tatt opp i årets hovedprogram! Bakteppet er at Norge er blitt dømt i 23 EMD-saker. Spørsmålet er om dette gir nødvendige endringer eller om vi nå kun går fra én grøft til en annen.
 

FOs sosiale arrangement

Når: Torsdag, 15. august. kl. 17.00 - 19.00
HvorHusbanken sør 
Arrangør: FO Agder
Lenke til arrangementet

Hvert år inviterer FO alle sosialarbeidere i Arendal til sosial samling i sommersolen. Arrangøren garanterer suveren stemning, smakfull servering og generelt strålende samvær med likesinnede. Vi ses!