LO Stat arrangerer kurs og samlinger for tillitsvalgte og medlemmer i staten og i Spekter-området. Opplæringstilbudet skal gjøre tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonene i stand til å forvalte sine oppgaver. Kursene er gratis. Reise og opphold dekkes av LO Stat.

LO Stat har også et tilbud om fem frittstående kurs og et masterprogram innen forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen. 

Du finner informasjon om LO Stats opplæringstilbud via lenken under. Sjekk gjerne disse sidene innimellom for å se om det er lagt inn nye kurs. På nettsidene finner du også informasjon om LO Stats utdanningsstipend, som medlemmene i staten og Spekter kan søke på.   
 
Les mer her:
https://www.lostat.no/kurs-og-konferanser/