Møter i landsstyret
9. februar 
20.-21. mars 
12.-13. juni  
8.-9. oktober 
3.-4. desember 

Møter i arbeidsutvalget (AU)
Onsdag 24. januar, kl. 13.00-14.00  
Onsdag 7. februar, kl. 13.00-15.00  
Mandag 19. februar, kl. 13.00-16.00 (saker til LS-møte 20.-21. mars)
Onsdag 6. mars, kl. 13.00-14.00 
Tirsdag 19. mars, kl. 13.00-14.00  
Onsdag 10. april, kl. 13.00-15.00
Onsdag 24. april, kl. 13.00-15.00
Tirsdag 7. mai, kl. 13.00-15.00 
Onsdag 15. mai, kl. 13.00-16.00 (saker til LS-møte 12.-13. juni)
Onsdag 29. mai, kl. 13.00-15.00 
Tirsdag 11. juni, kl 13.00-15.00
Onsdag 19. juni kl 14.00-15.00

Møter i profesjonsrådene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere og velferdsviterutvalget
30.-31. mai
26.-27. september
28.-29. november

Møter i yrkesetisk råd
22. mars, kl. 09.00-15.30 
6. juni, kl. 09.00-15.30 
9. september, kl. 09.00-15.30 
15. november, kl. 09.00-15.30