Møter i Arbeidsutvalget
 

Onsdag 29. januar: Kl. 13.00-15.30

Onsdag 5. februar: Kl.. 09.00-12.00

Tirsdag 18.februar: Kl. 13.00-15.30

Mandag 2. mars: Kl. 09.00-15.30

Onsdag 18. mars: Kl. 13.00-15.30

Onsdag 15. april: Kl. 13.00-15.30

Mandag 27. april: Kl.13.00-15.30 (med forbehold om endring pga av tariffoppgjør)

Tirsdag 12. mai. mai: Kl. 09.00-15.30

Onsdag 27. mai: Kl.. 13.00-15.30

Mandag 8. juni: Kl. 13.00-15.30

Onsdag 17. juni: Kl. 13.00-15.30

Møter i landsstyret


31. Mars - 2. April

10.-11. Juni

 

Møter i profesjonsrådene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Informasjon kommer.


Møte i Solidaritetsutvalget

Informasjon kommer.

FO-dagene 2020

2.-3. november 2020, Lillestrøm