Møter i landsstyret
9. februar 2023
22.-23. mars 2023
20.-21. juni 2023
3.-4. oktober 2023
14. november 2023

Møter i arbeidsutvalget (AU)
Onsdag 11. januar, kl. 13.00-14.00 (e-post)
Onsdag 25. januar, kl. 13.00-14.00  
Onsdag 8. februar, kl. 13.00-15.00  
Tirsdag 21. februar, kl. 13.00-16.00 (etter tariffrepskap)
Onsdag 08. mars, kl. 13.00-14.00 (e-post)
Onsdag 15. mars, kl. 13.00-14.00 (e-post)
Mandag 27. mars, kl. 13.00-14.00 (e-post)
Tirsdag 18. april, kl. 13.00-15.00 (foreløpig)
Onsdag 10. mai, kl. 13.00-15.00 
Tirsdag 16. mai, kl. 09.00-12.00  
Tirsdag 30. mai, kl. 15.00-16.00 
Onsdag 14. juni kl 13.00-15.00 (Teams)
Mandag 19. juni kl 14.00-15.00

Møter i profesjonsrådene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
13. og 14. februar (med nettverkssamling)
8. og 9. juni (utgår på grunn av deltakelse på sosialarbeiderkonferanse i mai i Praha)
28. og 29. september 

Møter i velferdsviterutvalget
13. og 14. februar
31. mai og 1. juni (utgår på grunn av deltakelse på sosialarbeiderkonferanse i mai i Praha)
13. og 14. september

Møter i yrkesetisk råd
30. mars
15. juni
18. og 19. september