Møter i arbeidsutvalget
 

Onsdag 9. september kl. 13.00-15.00

Onsdag 16. september kl. 09.00-15.00

Tirsdag 6. oktober kl. 13.00-15.00

Mandag 19. oktober kl. 13.00-15.00

Onsdag 11. november kl. 09.00-15.00

Onsdag 18. november kl. 13.00-15.00

Onsdag 2. desember kl. 13.00-15.00

Onsdag 16. desember kl. 13.00-15.00


Møter i landsstyret


21.-22. oktober

9.-10. desember

 

Møter i profesjonsrådene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere


24. september

2.-4. november
 

Møter i velferdsviterutvalget


10. september

14.-15. oktober

2.-3. desember
 

Møter i yrkesetisk råd
 

20. oktober
 

Møter i godkjenningsutvalgene
 

Godkjenningsutvalget for barnevernspedagoger: 18. september og 27. november
Godkjenningsutvalget for sosionomer: 6. oktober og 14. desember
Godkjenningsutvalget for vernepleiere: Etter behov
 

FO-dagene 2020

På grunn av koronapandemien er FO-dagene 2020 flyttet til 17.-18. mars 2021