Møter i landsstyret
6.-7. desember 2022
9. februar 2023
22.-23. mars 2023
20.-21. juni 2023
3.-4. oktober 2023
14. november 2023

Møter i arbeidsutvalget (AU)
16. november
1. desember
14. desember

Møter i profesjonsrådene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Møter i 2023 kommer snart. 

Møter i velferdsviterutvalget
24. november, Oslo

Møter i yrkesetisk råd
Uke 48, november 

Møtedag er fredager i oppsatt uke, kl. 10.00 – 15.00