Møter i landsstyret 2021

11. februar 2021 (telefon/digitalt)
23.-24. mars 2021
15.-16 juni 2021
29.-30. september 2021
7.-8. desember 2021

Møter i arbeidsutvalget (AU)

Møtedatoer for AU 2. halvår 2021:
Torsdag 26. august, kl. 12.00-16.00
Onsdag 8. september, kl. 13.00-15.00
Onsdag 22. september, kl. 13.00-15.00
Onsdag 6. oktober, kl. 13.00-15.00
Onsdag 20. oktober, kl. 13.00-15.00
Onsdag 3. november, kl. 09.00-15.00
Onsdag 17. november, kl. 13.00-15.00
Onsdag 1. desember, kl. 13.00-15.00
Onsdag 15. desember, kl. 13.00-15.00

Møter i profesjonsrådene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

18–19. oktober, fysisk på Lillehammer
29–30. november, Oslo

Møter i velferdsviterutvalget

26–27.oktober (ikke bestemt hvor foreløpig)
14–15. desember

Møter i yrkesetisk råd

Mandag 11. oktober
Mandag 6. desember

Møter i godkjenningsutvalgene

Godkjenningsutvalget for barnevernspedagoger:
23. september
12. november

Godkjenningsutvalget for sosionomer:
23. september
12. november

Godkjenningsutvalget for vernepleiere:
Setter opp datoer ut ifra saksmengde