Møter i landsstyret
10. februar 2022 (digitalt)
22.-23. mars 2022
14.-15. juni 2022
19.-20. oktober 2022
6.-7. desember 2022

Møter i arbeidsutvalget (AU)
12. januar, kl. 13.00-15.00
26. januar, kl 13.00-15.00
9. februar. kl 13.00-15.00
16. februar. kl 09.00-15.00
02. mars, kl 13.00-15.00
16. mars, kl 13.00-15.00
30. mars, kl 13.00-15.00
20. april, kl 13.00-15.00
11. mai, kl 09.00-15.00
25. mai, kl 13.00-15.00
08. juni, kl 13.00-15.00
22. juni, kl 13.00-15.00

Møter i profesjonsrådene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
3.-4. mars 2022
9.-10. juni 2022
19.-20. september 2022
3.-4. november 2022 (i forbindelse med FO-dagene)

Møter i velferdsviterutvalget
22. februar, digitalt 
23.- 24. mai, Kristiansand 
27.-28. september, Fredrikstad. 
23. – 24. november, Hamar eller Oslo. 

Møter i yrkesetisk råd
Uke 6, februar
Uke 14, april
Uke 24, juni 
Uke 38, september
Uke 48, november 

Møtedag er fredager i oppsatt uke, kl. 10.00 – 15.00