Møter i landsstyret 2021


11. februar 2021 (telefon/digitalt)
23.-24. mars 2021
15.-16 juni 2021
29.-30. september 2021
7.-8. desember 2021

Møter i arbeidsutvalget
 

Arbeidsutvalget avholder møter på følgende datoer første halvår 2021:

Onsdag 13. januar kl. 13-15
Onsdag 27. januar kl. 13-15
Onsdag 10. februar kl. 13-15
Onsdag 17. februar kl. 11-15
Onsdag 3. mars kl. 13-15
Onsdag 17. mars kl. 14-15.30
Onsdag 7. april kl. 13-15
Onsdag 21. april kl. 13-15
Onsdag 5. mai kl. 14-15
Onsdag 12. mai kl. 11-15
Onsdag 26. mai kl. 13-15
Onsdag 9. juni kl. 13-15
Onsdag 23. juni kl. 13-15

Møter i profesjonsrådene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere


4. mars – digitalt
3-4. juni – fysisk møte (dersom mulig)
6-7. sep – fysisk møte (dersom mulig)
8-9. nov – inkludert nettverkssamling.

Møter i velferdsviterutvalget


26. februar kl. 09.00 – 15.00 (digitalt møte)  
15. april kl. 09.00 – 15.00 (digitalt møte)
8. juni kl. 09.00 – 15.00 (digitalt møte)

Møter i yrkesetisk råd
 

Datoer kommer.
 

Møter i godkjenningsutvalgene
 

Godkjenningsutvalget for barnevernspedagoger: 19. mars og 11. juni
Godkjenningsutvalget for sosionomer: 22. mars og 10. juni
Godkjenningsutvalget for vernepleiere: Setter opp datoer ut ifra saksmengde
 

FO-dagen 2021

17. mars