Mimmi Kvisvik
ARENDALSUKA: FO-lederen fremme medlemmenes viktigste politiske saker

Fra 15. til 19. august er så godt som hele det politiske Norge samlet i Arendal. På ti år har Arendalsuka blitt norges store politiske festival. Som fagforeningen for sosialarbeidere er FO tilstede for å løfte medlemmenes saker for politikere, journalister og arbeidslivets parter.

Her ser du alle FOs arrangement

Følg FO gjennom uka på Facebook, Instragram og Twitter.

Som i fjor handler FOs hovedarrangement om å gjenreise den norske sosialpolitikken. I tillegg er vi direkte involvert i flere arrangement sammen med blant annet FOKUS, LO og SOS Barnebyer. 

Mimmi i debatt

FO setter sosialpolitikk på dagsorden

Koronapandemien, strømpriskrise og krigen i Ukraina utgjør naturligvis bakteppet for årets Arendalsuka. Selv om krisene rammer oss alle, mener FO at de rammer hardest dem som har det vanskeligst fra før. På LO-arrangementet "Totalberedskap i Norge: Vi er løsninga" holder FO-leder Mimmi Kvisvik en kort innledning om viktigheten av sosial beredskap for å forebygge og minimere de sosiale konsekvensene av kriser. Dette mener forbundet er underkommuniksert, derfor lanserte de også sin egen rapport om krisenes sosiale slagside.

LES RAPPORTEN: Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger (PDF, 1MB)

En helhetlig sosialpolitikk er selve hjørnesteinen i den norske velferdsstaten. Det er femti år siden daværende statsminister Trygve Bratteli sa at «sosialpolitikken må integreres i all samfunnsmessig aktivitet». Siden da er Sosialdepartementet nedlagt. Sosialpolitikken er fragmentert og delt mellom andre politikkområder. FO ønsker å gjenreise sosialpolitikken og har blant annet tatt til orde for å gjeninnføre statsrådposten som sosialminister.

Sosialminister

På oppdrag fra FO har Tankesmien Agenda laget et notat om hvilke muligheter som finnes i dag. På arrangementet "Jakten på den forsvunne sosialpolitikken" utforsker vi disse mulighetene, sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og Tuva Moflag (Ap), nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

SE AGENDA-NOTATET: Nye muligheter for sosialpolitikken

Rett kompetanse gir trygge tjenester

Nok ansatte med rett kompetanse er en forutsetning for å gi gode og trygge tjenester til innbyggerne. Dette er kanskje spesielt aktuelt i tjenester til personer med utviklingshemming, hvor FO har avdekket alvorlig vernepleiermangel, og i barnevernet, hvor de ansatte har bedt om flere kollegaer i en årrekke. Dette er saker FO vil ta opp under Arendalsuka. 

I løpet av uka vil forbundsledelsen møte ledere og tillitsvalgte i de kommunale tjenestene til personer med utviklingshemming, for å høre hvilke utfordringer de står ovenfor. Vi møter også ledere for flere barnevernstjenester i Agder og representanter fra prosjektet Nye Mønstre, for å høre hva de trenger for å yte bedre barnevern og gi en tryggere oppvekst til barn og unge.

Tradisjonen tro arrangerer vi "Den store barnevernsdebatten" sammen med SOS-barnebyer og Landsforeningen for barnevernsbarn. I år tar debatten for seg regjeringens planer for en kvalitetsreform i barnevernet. For FO er det viktig at perspektivene til de ansatte og tillitsvalgte blir hørt.

Derfor deltar FO på Arendalsuka

  • Vi løfter medlemmenes viktigste politiske saker på dagsorden.
  • Vi hører hva politikere og andre aktører sier om våre politikkområder.
  • Vi bidrar til at arbeidsliv fortsetter å være blant de mest diskuterte emnene på Arendalsuka.
  • Vi bygger relasjoner til meningsfeller som kan bidra til politiske gjennomslag. 
  • Vi er den tydeligste premissleverandør for våre profesjoner overfor dem som styrer landet. 

SE HVA VI GJORDE I FJOR: Slik markerte FO seg på Arendalsuka