Vi følger med på sosiale media, aviser og slikt og når vi oppdager,eller blir gjort oppmerksom på at noen av våre medlemmer har blitt intervjuet eller skrevet eller talt til folket på ett eller annnet vis om noen av FO sine Hjertesaker - da overleverer vi eller sender en blomst. 

Takker for at medlemmet har brukt sin stemme og stått opp for andre.

FO står opp for de som står opp for andre. 

Har du et tips? ta gjerne kontakt med oss, det er lett å glippe på sånt. 

 

FO Blomst 2024:

Jonny Ottesen, foretakstillitsvalgt Helse Bergen

Jonny Ottesen, foretakstillitsvalgt Helse Bergen.