Fellesorganisasjonen (FO) Vestland
Kontortelefon: 476 77 999

  • Bergen: Post- og besøksadresse: Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen
  • Førde: Postadresse: Fjellvegen 11, 6801 Førde
    Besøksadresse: Fjellvegen 11, 6801 Førde

Fakturaadresse: 
EHF (org.nr): 974 473 801
PDF: 974473801@autoinvoice.no                   

Kontorsekretær: Astrid Vatten
Telefon: 975 44 212
e-post: astrid.vatten@fo.no