Mandat Arbeidsutvalget 2020-2022 (DOCX, 29KB)

Medlemmer Arbeidsutvalget FO Vestland 2020 - 2022

Leder
Grethe Kvist
epost

Nestleder
Ann Kristin Nygård
epost


Fylkessekretær
Jan Egil Haugland
epost

Styremedlem
Mohamad Mehdi
epost