Innkalling årsmøte FO Vestland

Dagsorden og saksliste

Konstituering

Forretningsorden

Beretning fylkesavdelingsstyret

Beretning internasjonalt utvalg

Beretning kvinnepolitisk utvalg

Beretning tariffpolitisk utvalg

Beretning seniorpolitisk utvalg

Beretning profesjonsfaglig utvalg barnevernspedagoger

Beretning profesjonsfaglig utvalg for sosionomer

Beretning profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere

Beretning valgkomite

Regnskap 2021 godkjent revisor

Regnskap 2021

Beretning kontrollkomite

Mandat fylkesleder

Frikjøp fylkesleder

Mandat nestleder

Frikjøp nestleder

Mandat fylkessekretær

Frikjøp fylkessekretær

Mandat fylkesavdelingsstyret

Mandat arbeidsutvalget

Mandat valgkomite

Mandat kontrollkomite

Mandat tariffpolitisk utvalg

Mandat internasjonalt utvalg

Mandat seniorpolitisk utvalg

Mandat profesjonsfaglig utvalg

Mandat kvinnepolitisk utvalg

Forslag handlingsprogram 2022 - 2024

Klubbarbeid

Samarbeidsavtale FO - TASWO

Uttale "Sjølvmordstankar synes ikkje"

uttale "Barnefattigdom"

Uttale "Auka ressursar til NAV"

Uttale "FO Vestland fordømmer den russiske invasjonen av Ukrania"

uttale "Eit tillitsbasert NAV"

uttale " Kapasiteten i psykisk helsevern er sprengt"

Uttale " Vi krever et trygt arbeidsmiljø for våre medlemmer"

Økonomiske prioriteringer 2022 - 2024

Forslag revidert budsjett 2022

Veileder budsjett

Representantskapets størrelse og sammensetning 2022 - 2024

Valkomiteens innstilling 2022 - 2024

Settevalgkomiteens innstilling til ny valgkomite 2022 - 2024

Møte og aktivitetskalender 2022