FO Hordaland har samarbeidet med sosialarbeiderforeningen i Tanzania, i region Moshi- TASWO  fra 2011. Her finner samarbeidsavtalen som ble inngått i 2016
Samarbeidsavtalen Hordaland - TASWO Kilimanjaro 2016-2020 (PDF, 753KB)

Vi har de siste årene hatt en ordning med hospitering. Vi utlyser "stipend" og to medlemmer får anledning til å reise til Moshi å være på en arbeidsplass sammen en ukes tid.
Utlysning 2020 (PDF, 173KB)

Du finner rapportene fra oppholdene her:
Rapport hospitering 2019 (DOCX, 2MB)
Rapport hospitering 2018 (PDF, 1MB)
Rapport hospitering 2017 (PDF, 1MB)
Rapport hospitering 2016 (DOC, 923KB)
Rapport hospitering 2015 (PDF, 3MB)

Som det går frem av samarbeidsavtalen er det gjensidige besøk.
Rapport fra FO Hordaland besøk TASWO Kilimanjaro høst 2018 (PDF, 1MB)
Rapport fra FO Hordaland  besøk TASWO Kilimanjaro høst 2017 (PDF, 483KB)
Rapport fra FO Hordaland besøk TASWO Kilimanjaro høst 2016 (DOCX, 19KB)
Rapport fra FO Hordaland besøk TASWO Kilimanjaro høst 2015 (DOCX, 440KB)

TASWO K rapporterer årlig til FO Hordaland i forbindelse med søknad om fortsatt økonomisk støtte. Du finner aktivitetsrapport her:

Rapport TASWO 2019 (DOC, 909KB)
Rapport TASWO K 2018 (DOC, 909KB)
Rapport TASWO K 2017 (DOC, 9MB)
R (DOC, 814KB)apport TASWO K 2016 (DOC, 1MB)

På representantskapsmøte 03.06.16 presenterte Duncan og Margreth TASWO og sosialt arbeid i Tanzania for oss. Fine pp presentasjoner som det er verd å ta en titt på!
her finner du Rapporten om TASWO (PPT, 1MB) og her Rapporten om sosialt arbeid (PPT, 544KB)