24. februar inntok russiske bakkestyrker Ukraina, i strid mot folkeretten og menneskerettighetene.  FO Vestland fordømmer det russiske angrepet på Ukraina på det sterkeste. Det er forkastelig og dypt tragisk at dette skjer i Europa.

I forbindelse med at FO deltok på markering utenfor den Russiske ambassade i Oslo ba forbundsleder Mimmi Kvisvik verdenssamfunnet stå sammen med det ukrainske folket og støtte det humanitære og sosiale flyktningarbeidet.

Krig er aldri et akseptabelt virkemiddel, og angrepet vi er vitne til nå er et alvorlig brudd på folkeretten. Jusekspert Sofie Høgestøl omtaler, i sin kommentar i BT 2702.22, invasjonen som en krigsforbrytelse og mener Russland må dømmes etter de samme paragrafene som Tyskland etter 2. verdenskrig. 

Vi ser på frykt på den eskaleringen som har funnet sted den siste uken med bruken av tunge, eksplosive våpen i og rundt større byer og andre tettbefolkede områder, samt Putins trusler om å bruke atomvåpen.

I spillet mellom stormakter, er det vanlige folk som taper. Sivilbefolkningen har behov for hjelp nå. Konsekvensene av slik krigføringen er at folk i Ukraina nå lever med frykt for egne liv, men de må også leve med alvorlige langtidsvirkninger: Vannledninger, strøm, veier, avløp, sykehus og annen infrastruktur skades og fører til dårligere helse, verre levekår, flukt og utrygghet i lang tid. Aller verst rammes barna. Ukrainere trenger at verdenssamfunnet stiller opp, og vi ber norske myndigheter åpne for at ukrainske flyktninger får komme til Norge. 

FO understreker at sosialt arbeid er viktig for å ivareta sivile under en krise. Sosialarbeidere er spesielt utdannet for å ivareta personer i krise, uavhengig av om det er snakk om pandemi, vedvarende fattigdom eller krig. Nå jobber våre sosialarbeiderkollegaer i Ukraina og i nabolandene for å ivareta mennesker på flukt. De trenger vår støtte. 

FO er tilsluttet den internasjonale fagforeningen IFSW - International Federation of Social Workers. I en uttalelse skriver de «profesjonene våre har erfaring med å støtte sivilbefolkningen til å bidra til fredsbygging i Nord-Irland, El Salvador, Rwanda, Øst-Timor og mange andre steder. Vi har lært at nøkkelingrediensen for fred er å lytte til hverandre, overkomme usikkerhet og å bygge tillit.» 

Vår solidaritet er med folket i Ukraina. Vi gir en økonomisk bidra til Redd Barna sitt nødhjelpsarbeid i Ukraina på kr 8314,-

 

Årsmøte, 2022

FO Vestland